Dariusz Piontkowski
Dariusz Piontkowski

Dariusz Piontkowski

Dariusz Piontkowski (ur. 17 grudnia 1964 w Sielcu) – polski polityk, działacz samorządowy i nauczyciel. Poseł na Sejm VI i VII kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

Przejdź do: wypowiedzi

Wykształcenie i działalność zawodowa

W 1988 ukończył studia magisterskie z zakresu historii na Wydziale Humanistycznym filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku.

W 1996 ukończył podyplomowe studia menedżerskie na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Czytaj Więcej 

Powiązane artykuły

Wczytuję poprzednie artykuły


zobacz więcej
Wypowiedzi
Dariusz Piontkowski

Choćby po to, żeby raz na zawsze wszystko wyjaśnić. To trudna historia, ale musimy poznać prawdę dotyczącą liczby ofiar.

Dariusz Piontkowski

To, co teraz proponują [środowiska lewicowe i liberalne] (...), jest nie tylko niedorzeczne i niepotrzebne, ale też rozmywa etos akademicki, właściwą rolę uczelni wyższych, które przede wszystkim mają za zadanie racjonalną formację młodego człowieka.

Próbuje się doprowadzić do tego, żeby dzieci już kilkuletnie, jeszcze w wieku przedszkolnym, były uczone masturbacji

Tego typu wychowanie może doprowadzić do tego, że w małych dzieciach zbyt wcześnie obudzi się pewnego rodzaju zachowania i tolerancję dla zachowań także innych osób, także bardziej dorosłych.

Wprowadzenie tematyki seksualnej na zbyt wczesnym etapie rozwoju dziecka jest zupełnie niepotrzebne.

Nie widzimy poważniejszego problemu z rekrutacją do szkół. Poszczególne samorządy przygotowały zdecydowanie większą liczbę miejsc niż jest absolwentów

"Mamy prawo do zgromadzeń, ale prawo bezpieczeństwa, życia ludzkiego wydaje mi się dużo ważniejsze niż prawo do zgromadzeń"

Dariusz Piontkowski

Strajk wiosenny został już przecież zakończony. Dziś trzeba byłoby na nowo wszcząć procedurę sporu zbiorowego.

Najpierw [trzeba] ogłosić postulaty, a my ciągle nie wiemy, jakie one są. Wiemy tylko, że im się coś nie podoba.

Ale na pewno nie będzie to tak, jak niektórzy straszą, że uczniowie będą musieli przebywać w szkole do 20. czy 21., bo takich sygnałów w ogóle nie mamy

Może tak być tylko w tych samorządach, które od wielu lat nie inwestowały w oświatę i nie budowały szkół, a wręcz je likwidowały, mimo powstawania nowych osiedli, mimo sprowadzania się nowych mieszkańców. Warszawa niestety może być tego przykładem

A my przecież przy okazji wprowadzamy zmiany, które mają przyczynić się jednocześnie do podwyższenia jakości edukacji. Temu służyła reforma strukturalna

Jej głównym [reformy edukacji - przyp.] celem było przywrócenie czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum. Dzięki temu nie będzie wyścigu z czasem, aby zrealizować podstawę programową. A za kilka lat zobaczymy pozytywne efekty tych zmian

Minister Edukacji Dariusz Piontkowski ogłosił nowe daty egzaminów w szkołach

W Europie i na świecie możemy chwalić się polskim systemem edukacji

Dariusz Piontkowski

W nowych programach nauczania (...) kładziemy większy nacisk na naukę rozumowania.

Minister Edukacji Dariusz Piontkowski ogłosił nowe daty egzaminów w szkołach

Edukacja ekologiczna jest stałym elementem nauczania. Na geografii uczą się o zmianach klimatycznych – ociepleniu globalnemu, ich przyczynach i oceniają rozwiązania podejmowane w skali globalnej i regionalnej zapobiegające temu zjawisku (pisownia org.)

Dariusz Piontkowski

W klasach I-III dzieci uczą się dostrzegania środowiska przyrodniczego, wartości i norm, których źródłem jest zdrowy ekosystem, poznają miejsca ochrony przyrody i parki narodowe, pomniki przyrody w najbliższym otoczeniu, uczą się segregowania odpadów

To [nauczyciel] sam opracowuje swój autorski program nauczania. Nie ma zatem przeszkód, aby treści, które wskazuje podstawa programowa, były przez nauczyciela rozszerzane, to jego autonomiczna decyzja.