0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Maciek Jazwiecki / Agencja Wyborcza.plFot. Maciek Jazwieck...

O konkursie piszemy od maja 2022 roku, w dwóch tekstach pokazywaliśmy, kto otrzymał finansowanie w grudniu 2021 roku i czerwcu 2022 roku.

Przeczytaj także:

Były to w dużej mierze organizacje katolickie. Na jesieni 2022 roku kontrolę konkursu przeprowadziła Najwyższa Izba Kontroli. I znalazła szereg nieprawidłowości m.in. to, co także my podkreślaliśmy w tekstach o konkursie: „NIK zauważa, że w 2020 r. niemal połowę dotacji przyznanych w ramach konkursu (4,2 mln zł), a w kolejnym roku prawie 26% (2,2 mln zł) dostały organizacje pozarządowe związane z 10 spośród 28 członków Rady Rodziny działającej przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej". Raport z kontroli znajdziesz tutaj.

4 745 mln na parafie i zakony

W poprzednich edycjach na promocje rodziny przeznaczono ok. 8 mln zł. W najnowszej - IV - edycji kwotę podniesiono do 17 mln zł, a konkurs podzielono na dwa priorytety - kampanie promujące rodzinę (10 mln zł) i kluby rodzinne (7 mln zł).

Jakie projekty miały szanse wygrać w konkursie? M.in. takie, które za „dobro społeczne uznają trwałe małżeństwo kobiety i mężczyzny" oraz „integrujące społeczność lokalną we wspólnych działaniach na rzecz rodziny".

„W ramach Priorytetu 1., tj. „Kampanie”, dofinansowane będą inicjatywy, które:

 • za dobro społeczne uznają trwałe małżeństwo kobiety i mężczyzny, i są nakierowane na jego rozwój,
 • mają na celu wspieranie małżeństwa jako najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci i przygotowanie par do radzenia sobie z trudnościami i konfliktami w życiu rodzinnym,
 • są nakierowane na wspomaganie młodych ludzi w zakładaniu rodziny oraz nieodkładaniu decyzji o macierzyństwie i ojcostwie, przygotowując ich zarazem do nowych ról życiowych i społecznych,
 • koncentrują się na tworzeniu otoczenia szczególnie przyjaznego rodzinom z dwójką i większą liczbą dzieci".

Priorytet 2., pod nazwą „Kluby”, gdzie za priorytetowe uznaje się projekty, mające na celu utworzenie sieci placówek na terenie całej Polski, w których rodzice mogą wzmacniać kompetencje rodzicielskie, a lokalne społeczności uczestniczyć w inicjatywach integrujących mieszkańców na rzecz rodziny. W ramach Priorytetu 2., tj. „Kluby”, dofinansowane będą inicjatywy, które:

 • mają na celu utworzenie sieci placówek, wspierających rodziny w podnoszeniu kompetencji rodzicielskich poprzez działania edukacyjne i animacyjne,
 • prowadzą do stworzenia i wdrożenia oddolnych programów na rzecz rodziny, w celu wsparcia rodziców w codziennych wysiłkach oraz oferujących pomoc na poszczególnych etapach życia rodzinnego,
 • integrujących społeczność lokalną we wspólnych działaniach na rzecz rodziny,
 • są ukierunkowane na współpracę z lokalnym samorządem terytorialnym i innymi podmiotami lokalnymi, w celu wspierania działań na rzecz rodziny".

W sumie w konkursie, którego wyniki ministerstwo ogłosiło 11 maja, dotacje uzyskało 49 organizacji (48 projektów, w jednym przypadku w projekcie udział biorą dwie organizacje) w ramach priorytetu „Kampanie" i 14 organizacji (11 projektów, w przypadku dwóch projektów udział bierze więcej niż jedna organizacja) w ramach priorytetu „Kluby".

Przeanalizowaliśmy w sumie 60 organizacji (jedna z organizacji powtarza się w obydwu priorytetach, a w priorytecie II dotację na jeden projekt otrzymały trzy organizacje, które opisujemy jako jedną - wyjaśnienia poniżej).

Z tych 60 organizacji:

 • 21 jest stricte religijnych (związanych w parafiami, diecezjami, zakonami, powołanymi przez diecezje itp). Otrzymały one w sumie ok. 4 mln 745 tys. (2 315 mln na kampanie i 2 430 na kluby)
 • 12 jest okołoreligijnych (na przykład mających w statucie chrześcijański system wartości, zaangażowanego religijnie lidera lub projekty religijne). Otrzymały one w sumie ok. 4 mln 822 tys. (3 122 na kampanie i 1 700 na kluby)
 • 8 jest powiązanych z władzą. Otrzymały one w sumie ok. 4 mln 230 tys. (2 110 na kampanie i 2 120 tys. na kluby)
 • 5 jest konserwatywnych, prawicowych. Otrzymały one w sumie ok. 1 mln 75 tys.
 • 14 jest względnie neutralnych światopoglądowo. Otrzymały one w sumie ok. 3 mln 200 tys. (2 210 mln na kampanie i 990 tys. na kluby)

(Oczywiście, są to wyliczenia przybliżone, bo niektóre organizacje mogłyby się znaleźć w dwóch kategoriach, a niektóre projekty obsługują dwie organizacje, z których każdą zakwalifikowaliśmy do innej kategorii).

Poniżej prezentujemy pełną listę organizacji, ale wcześniej zwracamy uwagę na kilka ciekawych szczegółów.

Przede wszystkim na to, że dotacje - w jeszcze większej liczbie niż poprzednio - otrzymały organizacje religijne, okołoreligijne, realizujące katolicką agendę lub/i powiązane z PiS.

Największe dotacje: doradczyni minister Maląg i Rydzyk

Największym wygranym konkursu jest Związek Dużych Rodzin 3 plus. Dostał jedną z najwyższych dotacji w priorytecie 1 (450 tys. zł) i najwyższą w priorytecie 2 (aż 2 mln 120 tys. zł). W poprzedniej edycji także otrzymał 450 tys. (druga najwyższa dotacja) na projekt „Dumni z rodziny".

Związek współpracuje z Ordo Iuris, a przewodnicząca Rady Krajowej Związku – Joanna Krupska – zasiada w Radzie Rodziny przy ministerstwie rodziny. Działania związku nie zawsze mają charakter religijny, jednak bierze on często udział w wydarzeniach religijnych oraz prowadzi agendę antygenderową i współpracuje z organizacjami o takim profilu (W lipcu odbył się X Zjazd Dużych Rodzin w Wadowicach, a głównym motywem spotkania był Jan Paweł II, jego życia i hasło „Nie lękajcie się. Jest rodzina”).

Krupska była m.in. w grupie roboczej tworzącej konwencję praw rodziny, która powstała w opozycji do konwencji stambulskiej. W 2021 roku Związek odebrał nagrodę „Prawda-Krzyż-Wyzwolenie” przyznawaną przez Ruch Światło-Życie za „propagowanie w życiu społecznym idei głoszonych i realizowanych przez Czcigodnego Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie”.

Szefową oddziału Józefów Związku Dużych Rodzin jest z kolei Dorota Bojemska, szefowa Rady Rodziny [na zdjęciu po lewej]. W OKO.press pisaliśmy o tym, że postulowała ona kary finansowe dla szkół, które bez pisemnej informacji dla rodziców przeprowadzą lekcje o płciowości.

Mało kto wie, bo nie tak łatwo znaleźć tę informację, że Bojemska jest zatrudniona jako doradczyni w gabinecie politycznym minister Maląg. W 2019 roku startowała do Sejmu z list PiS, ale mandatu nie uzyskała.

Podczas kampanii wyborczej w 2019 roku mówiła: „Przez cztery lata sytuacja rodzin znacząco poprawiła się. Zobaczyłam, że teraz jest czas na wychowanie. Większości rodziców zależy na tym, żeby środowisko, w którym przebywają ich dzieci było bezpieczne od agresywnej ideologii LGBT. Chcę być rzecznikiem tych rodzin. Szkoły wolne od LGBT to kluczowe wyzwanie dla mnie".

Wysoko uplasował się także weteran rządowych dotacji, Tadeusz Rydzyk i jego Lux Veritatis. Otrzyma 450 tys. zł. Ale to stały beneficjent ministerialnych konkursów i nie trzeba go opisywać szerzej.

Ludzie PiS i prawica

W fundacjach, które otrzymały dotację, jest kilka powiązanych z lokalnymi działaczami PiS. Są to m.in. Fundacja Galicja Semper Fidelis, Instytut nowych mediów i technologii, Fundacja Dies Mei. W tej drugiej organizacji znajdziemy m.in. Piotra Sulimę, którego firma wspomagała kampanię Andrzeja Dudy:

Na liście dotacji są organizacje polityków (lub byłych polityków) prawicy, ale nie z PiS m.in. z Ligii Polskich Rodzin, Prawicy Rzeczpospolitej, Stowarzyszenia Koliber. Są także znane organizacje powiązane z Opus Dei (Sternik) i z Ordo Iuris. Są te walczące z gender i LGBT. To np. fundacja Mamy i Taty, której prezes Marek Grabowski zasiada w Radzie Rodziny i jest szefem sondażowni Social Changes (współpracującej z portalem wpolityce.pl braci Karnowskich).

Jest Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie (i Marek Michalski zasiadający w Radzie Rodziny) i współpracująca z Ordo Iuris Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii.

Na uwagę zasługuje duża liczba parafii i organizacji kościelnych powiązanych z zakonami czy diecezjami. Jak wyliczaliśmy na początku, jest ich aż 21.

Troska o diecezję kaliską

Zadziwiająco dużo pieniędzy otrzymały na przykład organizacje kościelne konkretnie z diecezji kaliskiej. Aż cztery - trzy z Kalisza w priorytecie kampanie i jedna parafia z Godziesz Wielkich. Otrzymały w sumie 765 tys. zł. Dwie z nich to fundacje założone przez samą diecezję kaliską – to Fundacja Custos Media i Custos Bonorum.

Action-Life

300 tys. zł na projekt rodzinny otrzymała też Fundacja Action-Life, o której pisała 18 maja Anna Mierzyńska. Organizacja dostała aż 2,5 mln zł na Centrum Medialne z KPRM. Wcześniej dostała także pieniądze z Funduszu Patriotycznego, Funduszu Sprawiedliwości i Narodowego Instytutu Wolności:

Były festiwal Sputnik

Ciekawym przykładem jest także Fundacja Nowa Przestrzeń, dawniej Wspieram. W konkursie otrzymała 100 tys. zł.

To fundacja działająca na „rzecz wspierania nauki, kultury i sztuki". Do stycznia 2023 roku działała pod inną nazwą – jako Fundacja „Wspieram". Od 15 lat organizuje w Polsce festiwale kina rosyjskiego „Sputnik nad Polską”, promując kinematografię rosyjską i sowiecką. Szefowa fundacji i festiwalu, Małgorzata Szlagowska-Skulska, otrzymała w 2012 roku Medal Puszkina.

W 2022 roku fundacja zawiesiła Sputnik w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. I zaczęła promować kulturę ukraińską. Na festiwal filmów polsko-ukraińskich „My z Wami, Wy z Nami" otrzymała dotacje z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – w sumie ponad 2,2 mln zł. List protestacyjny w tej sprawie wystosowali do PISF twórcy ukraińscy, a po nich list otwarty napisali także polscy twórcy. W liście przekonują m.in. że „Fundacja Wspieram od wielu lat korzysta z finansowania z rosyjskiego Ministerstwa Kultury oraz fundacji „Russkij Mir", która nawet przez polskie agencje rządowe jest identyfikowana jako narzędzie wpływów Kremla" [oraz po 24 lutego 2022 roki została objęta europejskimi sankcjami]. Całą sprawę opisała m.in. Wirtualna Polska i „Gazeta Wyborcza".

Z kolei o powiązaniach fundacji z Gazpromem pisał w 2011 rok w interpelacji poselskiej ówczesny poseł PiS... Mariusz Błaszczak. Dziś szef MON.

W styczniu 2023 roku fundacja zmieniła nazwę na Nowa Przestrzeń i pod tą nazwą otrzymała dotację od MRiPS. Ale trudno powiedzieć na co – do tej pory zajmowała się raczej kinem niż rodziną. W jej zarządzie zasiada ciągle Małgorzata Szlagowska-Skulska, a także Katarzyna Szlagowska i Adrian Wysocki. W radzie fundacji zasiadają Robert Wikieł i Jacek Madzio – w 2010 roku kandydat komitetu Patriotyczna Polska w wyborach samorządowych.

Parafie, diecezje, Caritas, zakony...

Do pierwszej grupy zaliczam organizacje, które są powiązane ze strukturami Kościoła katolickiego. To parafie, fundacje prowadzone lub ufundowane przez diecezje, Caritas itp. W tej kategorii umieściliśmy też organizacje, których prezesem (lub prezeską, bo jest też siostra zakonna) jest osoba duchowna.

Jest ich aż 14 w I priorytecie i 4 w II (z 14) priorytecie:

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała w Łomży (100 tys. zł.).

2. Parafia św. Andrzeja Boboli w Markach (70 tys. zł.).

3. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej (140 tys. zł.).

Ta organizacja otrzymała środku także w poprzednim konkursie. Wiemy już dziś, że w ramach najnowszej edycji zorganizuje m.in. II Diecezjalne Święto Rodziny w Płocku, szkolenia dla doradców życia rodzinnego, audycje radiowe:

Plakat projektu "Czas na rodzinę" Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

W marcu 2023 nagrodę amicus familiae od stowarzyszenia otrzymał Henryk Kowalczyk, były minister rolnictwa (dymisjonowany po aferze zbożowej i mianowany na wiceministra). Minister Kowalczyk wraz z żoną prężnie działają w płockim ruchu oazowym:

4. Caritas Diecezji Radomskiej (180 tys. zł.).

5. Stowarzyszenie Katolickie Diecezji Sosnowieckiej im. Św. Jana Pawła II (250 tys. zł.).

6. Fundacja Na Twoje Słowo (założona przez Archidiecezję Przemyską, otrzymała 150 tys. zł.).

7. Stowarzyszenie św. Józefa (200 tys. zł.).

To organizacja prowadzona przez ks. Adama Kraskę z diecezji kaliskiej i mająca na celu wsparcie szkoły, której dyrektorem jest Kraska (Technikum Imienia Świętego Józefa). Na stronie szkoły czytamy: „Technikum im. św. Józefa to szkoła niepubliczna, której Organem Prowadzącym jest Diecezja Kaliska. Kształcenie jest tu nieodpłatne, a swe istnienie zawdzięczamy ks. biskupowi Edwardowi Janiakowi, gdyż to z Jego inicjatywy powstała placówka. Od początku kieruje nią ks. dr Adam Kraska, a na stanowisko jego zastępcy powołano mgr Małgorzatę Kasprzycką (wiceprezeska stowarzyszenia - red.)".

To jedna z trzech organizacji kościelnych z Kalisza dofinansowanych w ramach konkursu. Poniżej kolejne:

8. Fundacja Custos Media (215 tys. zł.)

Istnieje od marca 2022. To fundacja założona przez biskupa kaliskiego i prowadzona przez kapłana diecezji kaliskiej, ks. Mateusza Puchałę. Puchała jest także w komisji rewizyjnej stowarzyszenia Józef, opisanego powyżej. Jedyna wzmianka o fundacji znajduje się na stronie diecezji kaliskiej. Dowiadujemy się z niej, że celem fundacji jest wsparcie diecezjalnych mediów: „Ufam, że ta Fundacja będzie dobrze służyć radiu i innym mediom diecezjalnym, pozwoli im rozwijać się i ostatecznie będzie służyć wszystkim mieszkańcom naszej diecezji. Niech dobry Bóg błogosławi na to nowe ważne dzieło" – mówił biskup kaliski, Damian Bryl.

9. Fundacji Custos Bonorum (200 tys. zł.)

Kolejna fundacja z Kalisza, założona w ramach diecezji kaliskiej. Według danych z rejestru stowarzyszeń prowadzi ją ks. Mateusz Kasprzak. Więcej nic o niej nie wiadomo, poza tym, że jej konto służy do opłat za katechezy dla narzeczonych w diecezji oraz, że powstała w sierpniu 2022 r.

10. Stowarzyszenie Przyjaciół „Spotkań Małżeńskich" Oddział w Jaworznie (150 tys. zł.)

„Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie i niesienie pomocy ruchowi rekolekcyjnemu »Spotkania małżeńskie«, który działa na rzecz dialogu i zgodnie z etyką katolicką i społeczną nauką kościoła". Ruch rekolekcyjny „Spotkania Małżeńskie" (ang. Encounters of Married Couples) są z kolei „międzynarodowym stowarzyszeniem wiernych, uznanym Dekretem Papieskiej Rady do Spraw Świeckich" – czytamy na stronach stowarzyszenia.

11. Radio Nadzieja (30 tys. zł.)

To radio diecezjalne, powołane dekretem Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka.

12. Fundacja Instytut Mediów (200 tys. zł.)

Fundacja została ustanowiona przez arcybiskupa częstochowskiego, Wacława Depo. W ramach dofinansowanego w poprzedniej edycji projektu „Ku szczęśliwej rodzinie” odbyła się konferencja, na której gościły głównie osoby duchowne – na 9 prelegentów… 9 to mężczyźni, a 5 to księża lub/i biskupi. Pozostali są związani z organizacjami pro-life, na przykład Marcin Nowak z Polskiego Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

W marcu 2023 roku fundacja razem z abp. Depo przyznała konglomeratowi Tadeusza Rydzyka medale za „mówienie prawdy o pontyfikacie Jana Pawła II".

13. Fundacja Lux Veritatis (450 tys., opisana wyżej)

14. Stowarzyszenie „Trampolina dla Polski" Oddział w Zduńskiej Woli (70 tys. zł.)

Jak czytamy na stronie księży orionistów, to stowarzyszenie założone właśnie przez Zgromadzenie Zakonne Księży Orionistów w Polsce. Stowarzyszenie ma kilka gałęzi działalności, z których główne to faktycznie (w kontekście konkursu o rodzinie) prowadzenie klubów dziecięcych i młodzieżowych, świetlic środowiskowych, przedszkola.

W statucie stowarzyszenia czytamy: „Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna (zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 07.04.1989 r. prawo o stowarzyszeniach), mająca chrześcijański światopogląd (...)".

15. Fundacja Gramy z tobą (100 tys. zł.)

Jej założycielem jest ksiądz – Witold Janocha.

16. Stowarzyszenie na Rzecz Wychowania, Rozwoju i Promocji Inicjatyw Dzieci i Młodzieży „Emaus” (120 tys. zł.)

Nie jest łatwo znaleźć informacje o tej organizacji. Wiadomo, że działa w Czerwińsku nad Wisłą, jest powiązana z salezjańskim ruchem „Saruel” (wcześniejsza nazwa: Salezjańskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Saruel”). Organizacja ma charakter religijny, bo organizuje Misterium Męki Pańskiej w Czerwińsku nad Wisłą i inne tego typu wydarzenia. Na stronie salezjan znajdujemy taką informację: „Organizacją »Nocnych czuwań młodych« zajmuje się Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia oraz Salezjański Ośrodek Młodzieżowo - Powołaniowy Emaus w Czerwińsku nad Wisłą, prowadzący swoją działalność w ramach Stowarzyszenia na rzecz wychowania, rozwoju i promocji inicjatyw dzieci i młodzieży".

Priorytet II (Kluby)

W drugim priorytecie fundusze otrzymało pięć organizacji kościelnych:

17. Fundacja Bonifraterska (900 tys. zł.)

Fundację prowadzi Zakon Bonifratrów w Warszawie. Fundacja działa w obszarze ochrony zdrowia i wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

18. Fundacja Pasja Życia im. s. Józefy Menendez (500 tys. zł.)

Fundację prowadzi siostra zakonna, Jolanta Glapka. Celem fundacji jest przeciwdziałanie uzależnieniom, a jej charakter jest stricte katolicki, co widać po stronie internetowej.

19. Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna (400 tys. zł.)

To fundacja prowadzona przez Zakon Maltański: „Ma 12,500 członków; niektórzy z nich to Bracia Profesi, którzy składali śluby posłuszeństwa. Inni kawalerowie i damy są członkami świeckimi, oddając się sprawowaniu chrześcijańskich cnot i dobroczynności. Rycerze Maltańscy wyróżniają się swoim zaangażowaniem w doskonaleniu duchowości w Kościele i pracy w służbie ubogim i chorym". Fundacja ma na celu m.in. kształtowanie osobowości młodzieży w duchu wiary chrześcijańskiej.

20. Stowarzyszenie Przymierze Rodzin (480 tys. zł.)

Stowarzyszenie prowadzi katolickie szkoły, przedszkola, uczelnie wyższe i świetlice środowiskowe. Ma na celu: „pomoc rodzicom w wychowaniu ich dzieci w duchu nauki Kościoła, aby wyrosły one na dobrych chrześcijan i obywateli".

21. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Bartłomieja z Godziesz Wielkich (150 tys. zł. razem ze stowarzyszeniem „Jak w rodzinie").

Katolicka agenda oraz walka z gender

Poniższe organizacje nie muszą być stricte powiązane z Kościołem instytucjonalnym, ale w swoim statucie i wartościach mają idee katolickie/chrześcijańskie i promują bardzo tradycyjny model rodziny. W niektórych przypadkach ich głównym zadaniem jest walka z gender lub/i LGBT. W opisach organizacji pokazujemy te elementy ze statutów/misji.

22. Fundacja św. Benedykta (200 tys. zł.)

Fundację założyli politycy Prawicy Rzeczpospolitej – Marek Jurek i Bogusław Kiernicki. A także Paweł Witaszek, prezesa Fundacji Rodziny Witaszków, finansowego zaplecza antyaborcjonistów. Pisaliśmy o nim tutaj:

Celem fundacji jest działanie „na rzecz cywilizacji chrześcijańskiej", a obszary jej działalności są stricte religijne, m.in. działalność formacyjna (Kolegium Akademickie Świętego Benedykta), chorał gregoriański, edukacja (szkoła św. Benedykta przy Poznańskiej Farze), tradycja łacińska, działalność wydawnicza („Christianitas"). Być może dotacja zostanie przeznaczona na portal o rodzinie „Afirmacja", wsparty już wcześniej przez Fundusz Sprawiedliwości.

23. Fundacja Małżeństwo Rodzina ze Świdnicy (120 tys. zł.)

Fundacja jest zarówno organizacją o charakterze religijnym, jak i realizującą agendę pro-life. Odpowiada za Marsz dla Życia i Rodziny w Świdnicy oraz za Kongres Małżeństw, który ma stricte religijny charakter. W 2021 roku prelekcje na kongresie mieli m.in. ks. Przemysław Drąg, ks. Paweł Bortkiewicz, abp Grzegorz Ryś, Mieczysław Guzewicz (konsultor Rady ds. Rodziny KEP, doradca Ministra RPiPS, doktor habilitowany teologii biblijnej i pastoralnej, rekolekcjonista i katecheta w szkole). Religijny charakter miał też XII Kongres w październiku 2022, dofinansowany w poprzedniej edycji konkursu „Po pierwsze rodzina".

24. Fundacja Sternik – Warszawa Zachód (200 tys. zł.)

O całym wielkim projekcie „Sternik" przeczytacie niżej, w części o klubach, gdyż powiązane z fundacją stowarzyszenie z Warszawy otrzymało finansowanie w II priorytecie. Sternik to zespół elitarnych szkół i przedszkoli (w Warszawie i w innych miastach, m.in. w Pruszkowie) powiązany z członkami Opus Dei. Na stronie szkół pruszkowskich czytamy: „mamy wspólny fundament i spójny światopogląd oparty na wartościach chrześcijańskich". Oraz: „Wspieramy uczniów w dążeniu do dojrzałości i samodzielnego podejmowania życiowych decyzji, oferując wysoki poziom nauczania, możliwość wyboru własnej ścieżki edukacyjnej, zindywidualizowany tutoring akademicki oraz formację opartą na wartościach chrześcijańskich".

25. Fundacja „Wypłyń na głębię” (445 tys. zł.)

Fundacja ma swoim statucie wartości „narodowe i chrześcijańskie”, a wśród działań m.in. rekolekcje wielkopostne.

Fundacja realizuje swoje cele przez:

"a) Organizowanie i wspieranie wszelkich form przekazu, jako narzędzi promowa- nia dobrych wzorców w oparciu o wartości narodowe i chrześcijańskie.

b) Upowszechnianie, rozpowszechnianie, promowanie wartości narodowych i chrześcijańskich poprzez wszystkie środki dystrybucji i komunikacji znane teraz, oraz tych które powstaną w przyszłości, w tym:

b.1. świadectw osób, które zmieniły swoje życie mimo trudnej przeszłości;

b.2. przykładów szczęśliwego, pełnego dobra życia, w oparciu o doświadczenie dobra i miłości, oraz chrześcijański system wartości".

Fundacja otrzymała też środki w poprzednim konkursie.

26. Fundacja Instytut Nowej Kultury (320 tys. zł)

„Widzimy olbrzymią potrzebę budowania Nowej Kultury opartej na chrześcijańskiej wartości miłości do bliźniego, pomocniczości, a także filozofii ekologii integralnej. Poprzez organizacje kursów, rekolekcji, wydarzeń kulturalnych, a także własny przykład chcemy ukazywać życie w wolności ku odpowiedzialności", czytamy na stronie. Celem fundacji jest z kolei „rozpowszechnianie i promocja chrześcijańskiej kultury i wartości", czytamy na stronie fundacji.

Fundacja otrzymała środki także w poprzedniej edycji.

27. Fundacja W sercu matki (100 tys. zł.)

Celem fundacji jest m.in. „Wspieranie kobiet i mężczyzn w postawie odpowiedzialnego współmałżonka i rodzica, w zgodzie z wartościami katolickimi".

28. Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza (200 tys. zł. razem z fundacją Jeden dzień życia)

Statut stowarzyszenia posiada preambułę, którą jest Adhoracja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej Jana Pawła II. Stowarzyszenie ma także bogatą historię m.in. walki z edukacją antydyskryminacyjną w szkołach. W tym roku przegrało kolejny proces w tej sprawie z edukatorami i edukatorkami:

29. Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii (270 tys. zł)

Fundacją zarządza Bogna Białecka, psycholożka wykładająca na uczelni Ordo Iuris – Collegium Intermarium. To także autorka głośnego tekstu „Rozwód gorszy niż śmierć rodziców", w którym przedstawia wyniki badań Judith Wallerstein (teza jak w tytule) i radzi rodzicom, by się nie rozwodzili: „dbać o małżeństwo od samego początku, by do kryzysu nie doszło”.

Białecka walczy z ideologią gender i LGBT – była m.in. w komitecie obywatelskim za inicjatywa ustawodawczą wypowiedzenia konwencji stambulskiej „Tak dla rodziny, nie dla gender” (który ciągle leży w Sejmie).

Drugą ważną postacią fundacji jest Jolanta Próchniewicz, psycholożka, prowadząca „terapię” dla osób LGBT i jednocześnie przekonana, że homoseksualizm „wynika z pewnych deficytów i zaburzeń na etapie wcześniejszego życia danego człowieka”.

Bardzo kategorycznie oddziela osoby homoseksualne od LGBT: „każdy gej jest homoseksualny, ale zdecydowanie nie każdy mężczyzna homoseksualny jest gejem. »Gejostwo« to jest orientacja, skłonność plus właśnie ta ideologia, ta kultura gejowska, cały światopogląd, całe podejście do życia. Dlatego Kościół nigdy nie odrzuca osób homoseksualnych, ale jednoznacznie sprzeciwia się gejostwu. Jeden z dokumentów Kościoła z 2005 roku, który podpisał kard. Grocholewski, mówi o tym, że nie może być do seminarium przyjęta i wyświęcona osoba, która popiera kulturę gejowską. Ten człowiek nie musi sam być homoseksualny. Ważne, że popiera lub wyznaje tę ideologię”.

Jest ona także zwolenniczką tzw. terapii konwersyjnych, zakazanych w wielu krajach UE:

„To są terapie reorientacyjne, które mają pomóc osobom zmagającym się z pociągiem do osób tej samej płci, osobom SSA, zmienić lub chociaż przesunąć orientację w stronę heteroseksualnej. U krytyków kłania się tutaj brak rzetelnej wiedzy czy też niechęć do ujawniania tej wiedzy. Wyobraźmy sobie taką linię – kontinuum, na której na skali od 0 do 7 przesuwa się »suwak« od orientacji homo- do heteroseksualnej lub odwrotnie.

W terapiach reorientacyjnych nie mówimy o całkowitej zmianie orientacji seksualnej, nie mówimy, że osoba całkowicie homoseksualna stanie się osobą całkowicie heteroseksualną. Ale na tym kontinuum mamy rozmaite punkty pośrednie. Osoby, które do mnie przychodzą z problemem SSA, same określają poziom swojego usytuowania na skali. I ktoś, kto kwestionuje to, że z 0 można przejść na 7, jakby zamykał oczy, uszy i serce na sytuację konkretnej osoby, która z rozmaitych powodów na tej osi chce się przesunąć chociaż trochę”.

I przekonuje, że „zmiana orientacji” jest możliwa (ale przyznaje, że rzadko…).

30. Fundacja Mamy i Taty (270 tys. zł.)

Fundacja znana z wielu projektów antygenderowych, a przede wszystkim anty-LGBT. W 2019 roku wydała „raport” o finansowaniu „lobby LGBT”, w 2010 przeanalizowała „strategię LGBT„, w 2019 namawiała rodziców, by zostawili dzieci w domach w „Tęczowy Piątek”. Także w 2019 roku fundacja otrzymała finansowanie z Funduszu Sprawiedliwości, który ma służyć ofiarom przestępstw, na projekt lansujący tezę, że małżeństwo zapobiega przestępczości

Fundacja współpracuje też z Ordo Iuris, a jej prezes – Marek Grabowski – jest jednocześnie prezesem pracowni badań sondażowych Social Changes. To tam sondaże zleca portal wPolityce.pl braci Karnowskich.

Fundacja jest też znana z kampanii „Nie odkładaj macierzyństwa na potem” i wyemitowanego w jej ramach filmu, w którym padają słowa: „Zdążyłam zrobić karierę, zdążyłam być w Tokio, ale nie zdążyłam zostać mamą”. Mało kto pamięta, ale głównym celem kampanii była walka z pigułką antykoncepcyjną. Zacytujmy stronę Fundacji: „Kampania »Nie odkładaj macierzyństwa na potem« zwracała uwagę na problem coraz późniejszego posiadania dzieci w polskich rodzinach i zagrożeń związanych ze stosowaniem antykoncepcji hormonalnej. Fundacja Mamy i Taty zleciła badania społeczne diagnozujące przyczyny zjawiska późnego macierzyństwa oraz rozpoznające czynniki, dzięki którym staje się ono powszechne.

Jednym z nich, zidentyfikowanych w badaniach, jest antykoncepcja hormonalna, z której miliony Polek korzystają na co dzień, nie mając żadnej lub mając tylko powierzchowną wiedzę na temat jej skutków ubocznych”.

Marek Grabowski jest także członkiem Rady Rodziny przy MRiPS. W tym kontekście zatem fundacja mogłaby się znaleźć w kolejnej częściej tekstu – w organizacjach powiązanych z władzą.

Priorytet II (Kluby)

31. Fundacja „Edukacja z Wartościami" (300 tys. zł)

„Misją Fundacji „Edukacja z Wartościami” jest wszechstronny rozwój człowieka w duchu wartości chrześcijańskich", czytamy na stronie. Jej prezesem jest Jacek Weigl: „wizjoner, strateg i mentor. Ukończył Wydział Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w finansach i bankowości, ale ma na sercu rozwój edukacji w duchu wartości takich jak odpowiedzialność, wzajemna pomoc, szacunek, uczciwość. Jest jednym z pionierów edukacji chrześcijańskiej w Polsce".

32. Fundacja Dla Rodziny (600 tys. zł)

Fundacja realizuje projekty „wspierające rodziny”, a ich charakter nawiązuje do religii katolickiej. Szef fundacji, Andrzej Cwynar, należy do ruchu Domowy Kościół (gałąź rodzinna ruchu Światło-Życie). Jedno z działań jest opisane jako „Finanse po bożemu”: „Bóg a pieniądze? Jak to połączyć i czy w ogóle tak się da? Okazuje się, że w Piśmie Świętym jest ponad 2350 wersetów na temat pieniędzy i zarządzania dobrami, które zostały nam dane. Wspólnie odnajdujemy odpowiedzi na nurtujące Cię pytania w sprawie finansów, zbliżamy się do Pana Boga, poznajemy Słowo Boże i dajemy Ci konkretne narzędzia do uporządkowania swojego finansowego »ogródka«. Rekolekcje są prowadzone na podstawie Kursu Finansowego Crown”.

Dotację przyznano także w poprzedniej edycji konkursu.

33. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „STERNIK” razem ze Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji i Rodziny STER i Stowarzyszeniem Kulturalnym Wspierania EDUKACJI I ROZWOJU (800 tys. zł)

To elitarny zespół szkół z bardzo wysokim czesnym założonych przez członków katolickiej organizacji Opus Dei. Uczęszczają (lub uczęszczały) do nich dzieci polityków, m.in. ministra Michała Dworczyka.

Prowadzi koedukacyjne przedszkola i szkoły dla dziewcząt i dla chłopców w Warszawie (Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „STERNIK”), Białymstoku (Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji i Rodziny STER), Gdańsku (Stowarzyszeniem Kulturalnym Wspierania EDUKACJI I ROZWOJU) i Pruszkowie (opisana wyżej Fundacja Sternik - Warszawa Zachód). Dodatkowo

Placówki (w tym wypadku warszawskie) mają w swojej misji „chrześcijański system wartości”. I „chęć służenia Bogu”.

Szkoła z Gdańska - Fregata - współpracuje ściśle z Akademią Familijną (którą opisywaliśmy w poprzednim tekście tutaj), a której założyciele także wywodzą się Opus Dei. Na stronie szkoły dla chłopców znajdziemy zresztą historię: „Przedszkola i szkoły takie, jak placówki prowadzone przez Stowarzyszenie SKWER powstały z inspiracji nauczaniem świętego Josemaríi Escrivy, założyciela Opus Dei".

O sieci szkół Sternika powiązanych z Opus Dei pisała w „Polityce" Bianka Mikołajewska.

Powiązane z PiS

Do tej kategorii zaliczyliśmy organizacje, które poprzez swojego członka lub/i lidera są w jakikolwiek sposób powiązani ze Zjednoczoną Prawicą.

34. Związek Dużych Rodzin 3 plus (450 tys. zł) - opisany wyżej.

35. Fundacja Galicja Semper Fidelis (80 tys. zł)

Niestety nie wiadomo o fundacji zbyt wiele, poza tym, że wspiera osoby w trudnej sytuacji życiowej (informacja ze strony na FB). Jej strona internatowa jest pusta. Jedyne, co udało się znaleźć to fakt, że prezes Michał Delikat był kandydatem na radnego PiS w 2019 roku.

36. Instytut nowych mediów i technologii (450 tys. zł.)

Jego prezesem jest Piotr Sulima, zasiadający w radzie jeszcze innej fundacji, która dotację otrzymała dofinansowanie (o niej poniżej). Sulima był bohaterem tekstu w „Gazecie Wyborczej" z 2018 roku – gazeta ujawniła, że jego firma ELCHUPACABRA świadczyła usługi sztabowi Andrzeja Dudy w 2015 roku, tworząc fejkowe konta w mediach społecznościowych. To jednocześnie były asystent europosła (w 2013 roku) z PiS, Adama Bielana, o czym poinformowało OKO.press:

Wiceprezesem fundacji jest z kolei Paweł Kleszczewski, prezes firmy Świeża Bazylia, współorganizującej rządowy Kongres 590. W 2020 roku „Gazeta Wyborcza" opisała także jego powiązania z PiS.

37. Fundacja Neuron Plus (Fundacja na rzecz umacniania więzi rodzinnych i społecznych) (480 tys. zł.)

Celem fundacji są działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Założył ją wspomniany wyżej Piotr Sulima.

38. Fundacja Tak dla rodziny (110 tys. zł.)

Jej prezesem jest Artur Wiśniewski z PiS. W 2017 roku pełnił obowiązki burmistrza Glinojecka (został komisarzem z nadania wojewody). W 2010 roku kandydował z list PiS na to stanowisko. Wraz z żoną i dziećmi tworzy katolicki zespół muzyczny „Moja rodzina".

39. Stowarzyszenie Kobiety Karpat (300 tys. zł.)

Szefową organizacji jest Krystyna Wróblewska, była posłanka PiS.

40. Fundacja Dies Mei (150 tys. zł.)

Jej celem jest wsparcie osób wykluczonych i w trudnej sytuacji m.in. ofiarom przestępstw. Fundacja otrzymuje wsparcie z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Sprawiedliwości, a jej prezesem jest działacz PiS z łódzkiego, Grzegorz Dębowski. Pisaliśmy o nim tutaj:

41. Fundacja Instytut Inicjatyw Lokalnych im. prof. Waleriana Pańki (90 tys. zł.)

Fundacja działa na rzecz aktywizacji obywatelskiej, ale jej prezesem jest Michał Budny, działacz z Dąbrowy Górniczej. I jednocześnie współpracownik posła PiS, Roberta Warwasa. Informacji o tym nie ma w internecie, ale na swoim profilu FB Budny informuje o wszystkich aktywnościach posła oraz przedstawia się jako jego reprezentant. Większość projektów fundacji jest finansowanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Kluby

Związek Dużych Rodzin Trzy Plus (2 mln. 120 tys. zł – organizację opisaliśmy już wyżej i nie przyznaliśmy jej drugi raz numeru).

Liga Polskich Rodzin i publicysta z TVP info

W tej części przedstawiamy listę organizacji, które nie są z PiS powiązane formalnie, ale prezentują zdecydowanie konserwatywny światopogląd lub/i działają w bliskim sąsiedztwie PiS jak np. Fundacja Rozwoju Centrum Macierz Polonii, której wiceprezesem jest Miłosz Manasterski, związany z TVP Info lub Fundacja im. Bolesława Pobożnego, z którą związany jest działacz Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry.

42. Fundacja Rozwoju Centrum Macierz Polonii (100 tys. zł.)

Ale to nie takie proste.

O nieporozumieniach związanych z szefem organizacji pisały dziennikarki Dziennika Gazety Prawnej. Z ustaleń DGP oraz Wirtualnej Polski wynika, że nie do końca wiadomo, kto Fundację Rozwoju Centrum Macierz Polonii reprezentuje.

Mamy Centrum Macierz Polonii, która posiada stronę internetową i adres taki sam jak Fundacja Rozwoju Centrum Macierz Polonii, która dotację otrzymała. Organizacja, która posiada stronę twierdzi dzisiaj, że z Fundacją nie ma nic wspólnego. W 2020 roku Centrum opublikowało oświadczenie: „Dbając o dobre imię miejsca, które ma promować dobre, pozytywne wartości – jakim jest Centrum Macierz Polonii – pragniemy poinformować, że Fundacja Rozwoju Centrum Macierz Polonii nie jest prowadzoną przez nas działalnością. Pragniemy przestrzec przed wykonywaniem usług dla pana Tomasza M., który niejednokrotnie nie wywiązuje się ze swoich obietnic i zobowiązań".

Wobec Tomasza M., jak poinformował DGP poseł Mirosław Suchoń, toczy się postępowanie prokuratorskie.

Minister rodziny zapytana przez dziennikarki DGP o sprawę obiecała ją sprawdzić. Oznacza to zatem, że FRCMP nie posiada strony internetowej i nie wiadomo, co robi.

Co ważne, wiceprezesem FRCMP, według rejestru, jest Miłosz Manasterski, niemal codzienny gość w TVP info i publicysta na portalu TVP info. Wirtualna Polska doniosła, że fundacja dostała także ogromne środki z Narodowego Instytutu Wolności. A Manasterski twierdzi, że wiceprezesem już nie jest, chociaż widnieje w rejestrach.

43. Fundacja im. Bolesława Pobożnego (100 tys. zł.)

Ta fundacja plasuje się pomiędzy tymi dwie ma kategoriami – powiązaniem z władzą i prawicą.

Fundację powołał Piotr Błaszczyk, założyciel kaliskiego oddziału stowarzyszenia Koliber (powstała jako młodzieżówka partii Janusza Korwin-Mikkego). Pod koniec kwietnia zrezygnował z funkcji i zastąpił go Kamil Ratajczyk. Fundacja wydaje m.in,. portal historyczny „Wielkopolska historycznie", którego redaktorem jest Daniel Kufel – szef Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry w oddziale pilskim. Jak wynika z jego opisu na stronie jest także działaczem wymienionej wyżej Fundacji Rozwoju Centrum Macierz Polonii.

44. Fundacja Archipelag Inicjatyw (200 tys. zł.)

Fundacja otrzymała także dofinansowanie w dwóch poprzednich edycjach konkursu m.in. na kampanię „Do trzech razy sztuka”, skierowaną do rodzin z dwojgiem dzieci, zachęcająca do decyzji o trzecim dziecku. Można odnieść wrażenie, że kampania ograniczyła się jedynie do prezentacji galerii zdjęć. Kampania była częścią projektu „Transgresja do wielodzietności. Kampania promująca podjęcie decyzji o trzecim dziecku wśród rodzin z dwójką dzieci”, w ramach którego zrealizowano badania i powstał raport – jak dowiadujemy się ze strony ministerstwa. Strona projektu szacunrodzice.pl już nie działa i raportu nie widać.

Ale organizacja zajmuje się też wydarzeniami patriotycznymi, m.in. organizuje dni ku czci żołnierzy wyklętych (głównie Łupaszki), koncerty Duch Błękitnej Armii, projekcje filmu „Zapora” o jednym z „cichociemnych”.

Członek zarządu fundacji – Maciej Koziołocki – zasiada w Radzie Nadzorczej Radia PiK (bydgoski oddział Polskiego Radia), a posadę tę otrzymał od Rady Mediów Narodowych, w której zasiada jego były szef – Krzysztof Czabański. Koziołocki był szefem jego biura poselskiego.

45. Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie (425 tys. zł.)

Prezesem IWoRiS jest Marek Michalski – członek Rady Rodziny. Michalski jest także współautorem (razem z Filipem Furmanem, dyrektorem Centrum Nauk Nauk Społecznych i Bioetyki w Instytucie Ordo Iuris) raportu „Koszty rozpadu rodzin i małżeństw w Polsce”, wydanego przez Ordo Iuris.

46. Centrum Rozwoju Społecznego i Obywatelskiego (250 tys. zł.)

Prowadzą je byli działacze Ligii Polskich Rodzin, Wojciech Wierzejski i Piotr Farfał. Na stronie internetowej (na którą trafić jest bardzo trudno) znajdziemy m.in. publikację Wierzejskiego „Jak wychować dzieci, aby były wierzące i praktykujące".

Action-Life i 2.5 mln na Centrum Medialne

47. Fundacja Action-Life (300 tys.)

Fundację wyróżniliśmy w osobnym kategorii w związku z najnowszymi odkryciami Anny Mierzyńskiej, która o dotacjach dla Action-Life opisała w tekście tutaj:

Nie wiadomo czy i jak fundacja jest powiązana z władzą i dlaczego otrzymuje dotacje w tylu konkursach. A otrzymuje nie tylko z KMRM i MRiPS, ale także z Funduszu Patriotycznego, Funduszu Sprawiedliwości i Narodowego Instytutu Wolności.

W poprzednich edycjach konkursu „Po pierwsze rodzina" dostała dofinansowanie na projekt „Wszystko o rodzinie” (2021) – czyli serwis o rodzinie, w ramach którego zorganizowano webinary i konkurs. W 2022 roku był to z kolei projekt „Niepodległa Piątka", czyli „impreza w randze Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn na 5 km organizowana na PGE Narodowym".

Nie tylko rodzina

W tej sekcji umieściliśmy organizacje, które – jak się wydaje – nie mają agendy religijnej, nie są powiązane z rządzącą partią (w każdym razie nic na to nie wskazuje) i nie mają jednoznacznego charakteru narodowo-prawicowego. Nie wszystkie jednak mają coś wspólnego z rodziną.

48. Fundacja Zielona Przystań z Tarnowa (200 tys. zł).

Fundacja prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy, którego celem jest „udzielanie wsparcia osobom mającym znaczne trudności w codziennym funkcjonowaniu zarówno w środowisku rodzinnym jak również społecznym".

49. Stowarzyszenie Razem BB (80 tys. zł.)

Organizacja działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

50. Stowarzyszenie Relacje oDnowa z Ostrowca Świętokrzyskiego (30 tys. zł.)

Nie posiada strony internetowej ani profilu w mediach społecznościowych.

51. Fundacja Zielona (450 tys. zł.)

Ze strony internetowej wynika, że fundacja z Lublina zajmuje się głównie ekologią. O rodzinie nic nie wiadomo.

52. Stowarzyszenie Ecosport (150 tys. zł)

Zajmuje się promocją sportu i ochrony przyrody.

53. Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych „Pokrzywa" (100 tys. zł.)

54. Fundacja „Mam dom” (200 tys., w poprzedniej edycji - 250 tys. zł.).

Fundacja kiedyś prowadziła domy opiekuńczo-wychowawcze, ale zakończyła działalność w związku ze zmianami w prawie z 2017 roku. Teraz prowadzi grupę wsparcia dla „kobiet oczekujących” – „Ku macierzyństwu”, szkoli osoby, które będą sprawować pieczę zastępczą, upowszechnia wiedzę dotyczącą adopcji, bierze udział w zbiórkach darów itp.

55. Fundacja Aktywnych Mam (490 tys. zł.)

Do tej pory organizowała zajęcia sportowe dla mam i ich dzieci.

56. Fundacja Nowa Przestrzeń (100 tys. zł.) - opisana wyżej

57. Jeden dzień życia (200 tys. zł. razem ze Stowarzyszeniem Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza, które opisaliśmy wyżej)

Priorytet II (Kluby)

58. Fundacja Pasja (600 tys. zł.)

59. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku (240 tys. zł)

60. Stowarzyszenie „Jak w rodzinie" z Godziesz Wielkich (150 tys. zł razem z parafią opisaną powyżej)

;
Magdalena Chrzczonowicz

Naczelna OKO.press, redaktorka, dziennikarka. W OKO.press od początku, pisze o prawach człowieka (osoby LGBTQIA, osoby uchodźcze), prawach kobiet, Kościele katolickim i polityce. Wcześniej pracowała w organizacjach poarządowych (Humanity in Action Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International) przy projektach społecznych i badawczych, prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/edukatorek, realizowała badania terenowe. Publikowała w Res Publice Nowej. Skończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na UW ze specjalizacją Antropologia Społeczna.

Komentarze