Ministerstwo Edukacji i Nauki - najważniejsze informacje - OKO.press

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działów administracji rządowej oświata i wychowanie oraz szkolnictwo wyższe i nauka. Powstał 1 stycznia 2021 roku w wyniku połączenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez premiera Mateusza Morawieckiego. Ministrem Edukacji i Nauki został mianowany Przemysław Czarnek.

Powiązane artykuły

Wczytuję poprzednie artykuły


zobacz więcej