Andrzej Zybertowicz
Andrzej Zybertowicz

Andrzej Zybertowicz

Przejdź do: wypowiedzi

Powiązane artykuły

Wczytuję poprzednie artykuły


zobacz więcej
Wypowiedzi

Dawno stwierdzono, że w USA, ale nie tylko, większość dziennikarzy ma poglądy na lewo od tych dominujących w życiu społecznym. Podobnie jest z naukami społecznymi.

Gdy sytuacja jest drażliwa (...) Trybunał Konstytucyjny powinien być ostatnim podmiotem, który korzysta z tego typu wsparcia [niemiecka Fundacja im. Konrada Adenauera].

Andrzej Zybertowicz

Na pewno jest to sprawa bezpieczeństwa państwa, w tym naszego bezpieczeństwa kulturowego [o organizatorach protestów w obronie niezależnych sądów].

spora część ludzi, być może większość, albo nie posiada genetycznego uposażenia, które by dawało im szansę na wielopoziomowe myślenie oraz autorefleksję, albo uwięziona jest w kontekstach społecznych, które nie preferują takiego myślenia, nie premiują go.

Jarosław Kaczyński jest świadomy, że po okresie 8 lat odcięcia środowisk prawicowo-niepodległościowych od instytucji państwowych jesteśmy w procesie szkolenia naszych elit

Andrzej Zybertowicz

Kiedyś byli wyspami wiedzy w morzu niewiedzy. Dziś w morzu fejków są zagubionymi bojkami potrząsanymi przez fale informacyjne. Podpięcie młodych ludzi do smartfonów powoduje, że autorytet nauczycieli odszedł bezpowrotnie w przeszłość. Dziś to frustraci

Andrzej Zybertowicz

Ale prezydent czuł się odpowiedzialny za całość i chciał w jakimś obszarze przywrócić kompromis aborcyjny

Andrzej Zybertowicz

Szczepienia przeciw COVID-19 nie powinny być obowiązkowe ze względu na długofalowe konsekwencje, które nie są znane. 

Andrzej Zybertowicz

Irlandia, która ma wysoki poziom wyszczepienia, ma także sporo zachorowań. Pandemia ciągle ma wiele niejasności i zagadek.