Po ukończeniu studiów medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie, rozpoczął pracę w Instytucie Kardiologii w Warszawie – Aninie. W 2002 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2010 roku doktora habilitowanego nauk medycznych.

Jest członkiem towarzystw naukowych z Polski i świata, m.in. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Figuruje jako autor lub współautor ponad 150 publikacji naukowych. Dał się też poznać jako współpracownik organizacji pozarządowych: fundacji „Kresy w potrzebie” i stowarzyszenia „Serce dla Arytmii”. Czytaj Więcej 

Powiązane artykuły

Wczytuję poprzednie artykuły


zobacz więcej