Paweł Mucha
Paweł Mucha

Paweł Mucha

Były wiceszef Kancelarii Prezydenta RP.

Przejdź do: wypowiedzi

Powiązane artykuły

Wczytuję poprzednie artykuły


zobacz więcej
Wypowiedzi

Wypełniamy zapisy dyrektywy ptasiej i siedliskowej. Zobowiązują one nasz kraj do dbania o gatunki i siedliska występujące w Puszczy Białowieskiej.

W sprawie działań w Puszczy Białowieskiej Ministerstwo Środowiska jest w stałym dialogu z Komisją Europejską.

Ministerstwo Środowiska i Lasy Państwowe prowadzą w Puszczy Białowieskiej tylko te działania, które wynikają z prawa krajowego i unijnego, najlepszej wiedzy i doświadczenia.

Puszcza Białowieska jest uczyniona ręką człowieka.

Nie ulega także wątpliwości na gruncie tego przepisu [o prawie łaski], że pod pozorem nadzoru judykacyjnego Sąd Najwyższy nie może ingerować w sferę prerogatyw Prezydenta RP.

13 wybitnych polskich prawników z różnych epok, w różnych latach, w komentarzach, w piśmiennictwie prawniczym, podkreślają, że prawo łaski - przysługujące prezydentowi - może polegać także na stosowaniu prawa łaski w drodze abolicji indywidualnej.

Apel, który organizacje pozarządowe wystosowały w obronie „niezależnych sądów”, wyraźnie pokazuje, że tzw. „ekolodzy” stoją dziś po stronie opozycji totalnej.

W opinii ministerstwa środowiska działania aktywistów blokujących legalne prace służb leśnych w Puszczy Białowieskiej [...] przypominają działania opozycji totalnej nastawionej na destrukcję, chaos i destabilizację.

Jest wolą pana prezydenta, by to najstarszy służbą sędzia sędzia, pan prezes Józef Iwulski, był osobą, która by od jutra, zgodnie z art. 14 par. 2, wykonywałaby funkcję zastępowania i wykonywania tych obowiązków, które ustawa przypisuje.

Paweł Mucha

Jestem przekonany, że reformę sądów trzeba kontynuować. Trzeba poprawić tę przewlekłość postępowań sądowych.

Paweł Mucha

Skarga nadzwyczajna działa - ta instytucja się sprawdziła

Jeśli chodzi o szczyt klimatyczny, to odbywa się on wtedy, kiedy się odbywa. Jeśli odbywa się spotkanie na forum ONZ dotyczące klimatu, to nie znaczy, że jest to szczyt klimatyczny, a spotkanie gdzieś tam organizowane przy okazji Zgromadzenia Ogólnego

Sądzę, że tu chodzi właśnie o zablokowanie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Bo skąd taki atak na Izbę Dyscyplinarną?

Na konwencji były tysiące osób. Nie jestem w stanie śledzić ich biografii.