0:00
0:00

0:00

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

IMGW-PIB instytucja pełniąca służbę meteorologiczną i hydrologiczną na terytorium Polski.