Prokuratura - oko.press

Prokuratura

Urząd państwowy powołany do stania na straży praworządności. Prokuratorzy m.in. prowadzą i nadzorują postępowania przygotowawcze w sprawach karnych, sprawują funkcję oskarżycieli publicznych, wytyczają sprawy cywilne i sprawują nadzór nad wykonaniem postępowań o tymczasowym aresztowaniu oraz innych decyzji o pozbawieniu wolności.

Powiązane artykuły

Wczytuję poprzednie artykuły


zobacz więcej