Rzecznik Praw Dziecka - oko.press

Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka – konstytucyjny, jednoosobowy organ władzy państwowej stojący na straży praw dziecka.

W Polsce urząd Rzecznika Praw Dzieci został ustanowiony w 2000 roku. Kompetencje Rzecznika reguluje ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka z dnia 6 stycznia 2000 roku. Stanowi niezależną instytucję, wyposażoną w uprawnienia o charakterze kontrolnym, ostrzegawczym, inicjującym oraz wspierającym wysiłki zmierzające do maksymalnej ochrony praw dziecka. W kompetencjach Rzecznika leży występowanie z inicjatywami ustawodawczymi oraz podejmowanie starań o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych. Czytaj Więcej 

Powiązane artykuły

Wczytuję poprzednie artykuły


zobacz więcej