Rzecznik Praw Dziecka – konstytucyjny, jednoosobowy organ władzy państwowej stojący na straży praw dziecka.

 

W Polsce urząd Rzecznika Praw Dzieci został ustanowiony w 2000 roku. Kompetencje Rzecznika reguluje ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka z dnia 6 stycznia 2000 roku. Stanowi niezależną instytucję, wyposażoną w uprawnienia o charakterze kontrolnym, ostrzegawczym, inicjującym oraz wspierającym wysiłki zmierzające do maksymalnej ochrony praw dziecka. W kompetencjach Rzecznika leży występowanie z inicjatywami ustawodawczymi oraz podejmowanie starań o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych.

 

Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży przysługujących dziecku konstytucyjnie praw określonych w Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka, ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka i innych przepisach prawa. RPD podejmuje działania na rzecz ochrony dzieci przed wszelkimi przejawami przemocy, wyzysku, demoralizacji, zaniedbania oraz wszelkimi innymi formami niewłaściwego traktowania. Czyni to z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Wykonując swoje uprawnienia, interweniuje w sprawach, w których zagrożone jest dobro dziecka, jego godność i podmiotowość.

 

Adresatami działań Rzecznika Praw Dziecka są wszystkie organy władzy publicznej, samorządy terytorialne, instytucje rządowe i organizacje pozarządowe. RPD podejmuje stosowne czynności jeśli stwierdzi, że z powodu celowego działania lub zaniechania ze strony tych podmiotów nastąpiło naruszenie praw dziecka. Rzecznik może zwrócić się wtedy do nich m.in. o złożenie wyjaśnień i udzielenie niezbędnych informacji, udostępnienie akt i dokumentów, podjęcie przez te podmioty zgodnych z zakresem ich kompetencji działań na rzecz dziecka. Ponadto Rzecznik przedstawia tym organom swoje oceny i wnioski zmierzające do zapewnienia skutecznej ochrony praw dziecka.

 

14 grudnia 2018 roku rząd PiS wybrał na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka. Kandydatura ta wzbudziła liczne kontrowersje, związane z ustawowym warunkiem wykazania 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi. Opozycja twierdzi, że Mikołaj Pawlak nie spełnia ustawowych wymogów na to stanowisko. O odrzucenie kandydatury Pawlaka apelowali również przedstawiciele organizacji młodzieżowych z całej Polski.


Powiązane artykuły

Bodnar do Pawlaka: „Deklaracja LGBT+ to ważny krok w stronę zapewnienia równego traktowania wszystkim obywatelom”

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak chciał, by Rzecznik Praw Obywatelskich odniósł się do podpisanej przez prezydenta Warszawy „Deklaracji LGBT+”, która zdaniem Pawlaka narusza polską Konstytucję. Dziś Adam Bodnar odpowiedział: Konstytucja nie może gwarantować i nie gwarantuje, że wiedza przekazywana w szkole będzie zgodna z przekonaniami rodziców


Rzecznik Praw Zarodka: "od strony prawno-moralnej in vitro jest niegodziwe"

Senatorowie PiS poparli kandydaturę Mikołaja Pawlaka na Rzecznika Praw Dziecka. Głosowanie poprzedziła debata, w której Pawlak deklarował, że należy połączyć wiarę z prawem i uznać, że metoda in vitro jest niegodziwa, a "mrożone dzieci" nie są w Polsce chronione. Dumny może być jego promotor bp Dzięga, który ustawę o in vitro nazywał "zbrodniczą"


Młodzi do senatorów: "Nie chcemy takiego Rzecznika Praw Dziecka"

"Kandydatura Pana [Mikołaja] Pawlaka nie spełnia wymagań ustawy. Apelujemy o jej odrzucenie - wymaga tego dobro polskich dzieci i młodzieży". Młodzi działacze z całej Polski piszą do senatorów w sprawie nowego Rzecznika Praw Dziecka


Każdy może się ogłosić psychologiem. Żadnej kontroli. Ustawa jest martwa

Dbają o nasze zdrowie psychiczne. Ich opinia może przesądzić o nieprzyznaniu renty czy pozostawieniu dziecka w przemocowym domu. Jednak żaden psycholog nie ma prawa wykonywania zawodu. Nie ma rejestru, kto nim jest i nie ma kontroli nad jakością ich pracy. "Obecnie nie ma żadnej ochrony tytułu psychologa" - mówi wiceszefowa związku zawodowego psychologów


Adwokat od rozwodów Rzecznikiem Praw Dziecka wbrew ustawie?

Po trzech miesiącach nieudanych głosowań i czterech wcześniejszych kandydaturach, PiS wybrał na Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka. Zajmował się unieważnianiem kościelnych małżeństw i współtworzył ustawę, która podniesie koszty rozwodów. Opozycja twierdzi, że nie spełnia ustawowych wymogów na to stanowisko


"Nie ma dzieci, są ludzie". Organizacje młodzieżowe domagają się powołania Rzecznika Praw Dziecka

Mijają miesiące, a nowego Rzecznika Praw Dziecka nie ma nadal. PiS już dwukrotnie odrzucał swoją kandydatkę Agnieszkę Dudzińską (na zdjęciu). Organizacje młodzieżowe piszą do parlamentarzystów: "dochodzi do sytuacji kuriozalnych", "źle to świadczy o poziomie debaty parlamentarnej". Powołajcie nam Rzecznika - apelują sami zainteresowani


Nawet PiS zrezygnował z Zalewskiej, która chciała być Rzecznikiem Obrony Rodzica przed Dzieckiem

Czy życie zaczyna się od poczęcia? Czy in vitro może "naruszać prawo dziecka do tożsamości"? Co z ideologią gender czy małżeństwami jednopłciowymi? - przepytywali w komisji sejmowej posłowie PiS kandydatów na Rzecznika Praw Dziecka. Jedynie kandydatka PiS Sabina Zalewska przeszła ten test ideologiczny, ale i ona odpadła. Czy to koniec urzędu RPD?


Deforma im szkodzi. Siódmoklasiści przepracowani i nieszczęśliwi [PRZERAŻAJĄCY RAPORT]

Średnio w szkole spędzają siedem godzin, na nauce w domu - dodatkowe trzy. Jedna trzecia siódmoklasistów obowiązki szkolne przenosi na weekend. Są zmęczeni i obojętni. Nowy raport Rzecznika Praw Dziecka podsumowuje głosy, które do opinii publicznej spływały od września. Dzieci harują jak na etacie, a reforma zamiast pomagać głównie szkodzi


Spychologia minister Zalewskiej. “Przeładowane plany, przeciążenie pracami domowymi” nie znikają. Rzecznik Praw Dziecka ponownie interweniuje

Już po raz drugi Rzecznik Praw Dziecka apeluje, by minister Anna Zalewska wsłuchała się w głosy niezadowolonych rodziców i przeciążonych obowiązkami siódmoklasistów. Do tej pory minister winą za problemy obciążała samorządowców, a od interwencji uchylała się prosząc o konkrety


"Szkoła nieprzyjazna dzieciom". Rzecznik Praw Dziecka wylicza piętrzące się problemy po reformie edukacji

Rzecznik Praw Dziecka stworzył długą listę nowych trudności, z którymi w wyniku reformy edukacji borykają się rodzice, uczniowie i nauczyciele. Przepełnione szkoły, przeładowane plany zajęć i programy nauczania, brak miejsca na szatnie i wf na korytarzach - to niektóre z nich


Kobieta pije w ciąży? Rzecznik Praw Dziecka: zamknąć ją w szpitalu. Prawnicy: absurdalne, upiorne, nieskuteczne

Rzecznik Praw Dziecka zaproponował ustawę, która ma przeciwdziałać rodzeniu się dzieci z Spektrum Alkoholowych Uszkodzeń Płodu. Takie dzieci rodzą kobiety, które w ciąży piją alkohol. Rzecznik chce, by sąd zamykał takie ciężarne w szpitalu, a dla płodu ustanawiał adwokata. Ustawa skrzywdzi wiele kobiet, a problemu nie rozwiąże


Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży wyciszony. Rząd nie odpowiada na interwencję Rzecznika Praw Dziecka

Dziś Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci (17 maja). Tymczasem jeden z ogólnopolskich telefonów zaufania stracił rządowe wsparcie. Rzecznik Praw Dziecka interweniuje w MSWiA i pyta czy minister Błaszczak przywróci dotację dla numeru 116 111. Od początku jego funkcjonowania specjaliści Fundacji odebrali ponad milion telefonów od młodych ludzi


Wczytuję poprzednie artykuły


wczytaj więcej