Skład Sejmu VIII kadencji został wyłoniony w wyborach parlamentarnych, przeprowadzonych 25 października 2015 roku. Kadencja rozpoczęła się 12 listopada 2015 roku, czyli w dniu pierwszego posiedzenia, zwołanego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Jest to pierwsza kadencja Sejmu po 1989 roku, w której zwycięska partia uzyskała wystarczającą liczbę mandatów do stworzenia samodzielnego rządu.

W wyborach do Sejmu VIII kadencji zwyciężył komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość z 37,58 procent poparcia (5 771 tys. głosów). Do Sejmu VIII kadencji weszły również: Platforma Obywatelska (24,09 procent poparcia, 3 661 tys. głosów), Kukiz’15 (8,81 procent poparcia, 1 339 tys. głosów), Nowoczesna (7,60 procent poparcia, 1 155 tys. głosów), Polskie Stronnictwo Ludowe (5,13 procent poparcia, 779 tys. głosów) oraz jeden poseł z Mniejszości Niemieckiej (0,18 procent poparcia, 25 tys. głosów), ustawowo zwolnionej z obowiązku przekroczenia progu wyborczego. Poza Sejmem znalazły się m.in.: koalicja Zjednoczona Lewica (7,55 procent poparcia, 1 147 tys. głosów), KORWiN (4,76 procent poparcia, 722 tys. głosów) oraz Partia Razem (3,62 procent poparcia, 550 tys. głosów). Frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 50,92 procent.

Aktualny rozkład mandatów w Sejmie VIII kadencji
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość (PiS): 234
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska (PO): 138
Klub Poselski Kukiz’15 (Kukiz15): 37
Klub Poselski Nowoczesna (N): 29
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL): 16
Posłowie niezrzeszeni: 6

Marszałek Sejmu
Marek Kuchciński (Prawo i Sprawiedliwość) – od 12 listopada 2015

Wicemarszałkowie Sejmu
Joachim Brudziński (Prawo i Sprawiedliwość) – od 12 listopada 2015
Ryszard Terlecki (Prawo i Sprawiedliwość) – od 12 listopada 2015
Małgorzata Kidawa-Błońska (Platforma Obywatelska) – od 12 listopada 2015
Barbara Doliniak (Nowoczesna) – od 12 listopada 2015
Stanisław Tyszka (Kukiz’15) – od 12 listopada 2015

Statystyki sejmowe
Liczba mandatów według płci:
– kobiety: 125
– mężczyźni: 335
Wiek posłów:
– średnia wieku: 49 lat
– najmłodszy poseł: Łukasz Rzepecki (23 lata), PiS
– najstarszy poseł: Andrzej Smirnow (77 lat), PiS
Staż poselski:
– bez stażu: 203
– 1 kadencja: 59
– 2 kadencje: 65
– 3 kadencje: 89
– 4 kadencje: 30
– 5 kadencji: 11
– 6 kadencji: 2
– 7 kadencji: 1

12 listopada posłowie składali ślubowanie, jako pierwszy ślubował marszałek senior Kornel Morawiecki.

26 parlamentarzystów (co stanowiło 5,7% obecnych posłów) złożyło ślubowanie poselskie bez fakultatywnego odwołania się do Boga.


Powiązane artykuły

Wczytuję poprzednie artykuły


wczytaj więcej

Podległe instytucje

Osoby Powiązane