"Wiadomości" TVP - najważniejsze informacje - OKO.press

„Wiadomości” TVP

Wiadomości TVP – główny program informacyjny Telewizji Polskiej, nadawany od listopada 1989 roku. Po wygranych przez PiS wyborach parlamentarnych w 2016 roku stał się symbolem partyjnej propagandy. Naczelny program informacyjny TVP jednoznacznie faworyzuje polityków partii rządzącej, podczas gdy działania partii opozycyjnych i ruchów obywatelskich są oceniane wyłącznie negatywnie. Medioznawcy i językoznawcy oraz organizacje pozarządowe specjalizujące się w monitorowaniu przestrzegania prawa do informacji publicznej regularnie zwracają uwagę na to, że pojawiające się w „Wiadomościach” nieprawdziwe informacje podważają wiarygodność programu, a także kompetencje zawodowe i standardy etyczne jego twórców.

Przejdź do: wypowiedzi

W sprawozdaniu opublikowanym w kwietniu 2019 roku przez działającą przy Polskiej Akademii Nauk Radę Języka Polskiego stwierdzono, że „Wiadomości TVP” za rządów PiS nie przekazują obiektywnych informacji, lecz własną wizję omawianych wydarzeń, które powstają z myślą o wpłynięciu na przekonania i oceny odbiorcy. Również Rada Etyki mediów wielokrotnie zwracała uwagę, że materiały „Wiadomości” często naruszają reguły wyznaczone m.in. w Ustawie o radiofonii i telewizji oraz Karcie Etycznej Mediów.

Powiązane artykuły

Wczytuję poprzednie artykuły


zobacz więcej