Jan Szyszko
Jan Szyszko

Jan Szyszko

Jan Szyszko (ur. 19 kwietnia 1944 roku w Starej Miłośnie) – pracownik naukowy, polityk. Poseł PiS na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w rządzie Jerzego Buzka. W latach 2005–2007 Minister Środowiska w rządach Kazimierza Marcinkiewicza oraz Jarosława Kaczyńskiego. 16 listopada 2015 został powołany na stanowisko Ministra Środowiska w rządzie Beaty Szydło. Członek Prawa i Sprawiedliwości.

Przejdź do: wypowiedzi

Wybory 2015 // Poparcie suwerena

Jan Szyszko startował z piątego miejsca na liście Komitetu Wyborczego PiS w Okręgu nr 20 (podwarszawskim). Uzyskał 15 015 głosów (3,06 procent poparcia).

Wykształcenie i działalność naukowa

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Leśnictwa (1966). W 1972 roku uzyskał stopień doktora nauk leśnych, a następnie doktora habilitowanego (1983) oraz profesora (2001). Czytaj Więcej 

Powiązane artykuły

Wczytuję poprzednie artykuły


zobacz więcej
Wypowiedzi

O ile ktoś ma chory organ, to trzeba go usunąć, żeby przeżyć. [Do wycinki] przystąpimy zgodnie z tym, co proponują naukowcy leśnicy i miejscowa ludność, zaczniemy działać, aby zatrzymać proces degradacji siedlisk ważnych dla Wspólnoty [Europejskiej]

O ile jest jakaś luka w prawie, bo może rzeczywiście jest, to trzeba ją naprawić.

Organizacja polowania polega na tym, że podmioty zakupujące koguty przewożą je w specjalnych klatkach, służących do transportu drobiu do łowisk, w których są wypuszczane. Tam poluje się na nie zgodnie z regulaminem.

W mediach ukazało się wiele nieprawdziwych informacji na temat bażantów oraz mojego udziału w polowaniach na te ptaki. Pojawiły się nie tylko nieścisłości i przekłamania, lecz także z gruntu fałszywe dane oraz manipulacje.

Oczywiście, wpłaciłem darowiznę na odpowiedni fundusz. Można to sprawdzić w Polskim Związku Łowieckim.

A przecież minister ma nadzór nad Polskim Związkiem Łowieckim i musi znać jego metody gospodarowania i pozyskiwania zwierzyny.

W związku z międzynarodowym zainteresowaniem problemami Puszczy Białowieskiej, przygotowałem list do wszystkich Ministrów Środowiska Unii Europejskiej, w którym przedstawiam program działań na rzecz jej ochrony. Do tego zobowiązuje nas prawo unijne.

Niestety, problemem Puszczy Białowieskiej stała się nieustająca do dzisiaj presja ze strony naturalistów - radykalnych ekologów, którzy prezentują błędne założenie, że człowiek jest wrogiem i niszczycielem przyrody [...]

Z jednej strony prawo Unii Europejskiej, które mówi: musicie chronić siedliska i gatunki tam występujące, czyli ochrona czynna, a z drugiej UNESCO, według którego Puszcza powinna pozostać nietknięta [...] nie można jej użytkować, czyli ochrona bierna.

Wpisanie Puszczy Białowieskiej na listę dziedzictwa przyrodniczego UNESCO odbyło się niezgodnie z prawem i bez konsultacji z lokalną społecznością.

...Chcę panu powiedzieć, że córka leśnika to „Inka” i tej „Ince” postawiliśmy nie tak dawno pomnik, a to była dziewczyna, która pracowała jako córka leśniczego na terenie Nadleśnictwa Narewka...

"Resort środowiska podkreśla, iż jego działania są zgodne z przepisami dyrektywy ptasiej i siedliskowej, a nawet niezbędne dla ochrony przyrody"

"Komisja nie wykazała w wystarczający sposób prawdopodobieństwa powstania poważnych i nieodwracalnych szkód na skutek interwencji na obszarach chronionych Puszczy".

"Realizacja środka tymczasowego, czyli [natychmiastowe] zaniechanie wycinki, spowoduje szkody w środowisku, których wysokość została oszacowana na 3,24 mld zł".

"Na terenie Puszczy prowadzone są tylko działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, tym samym są one zgodne z postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości UE".

Resort środowiska zapowiedział, że będzie nadal prowadził działania w Puszczy [nie zważając na zakaz Trybunału Sprawiedliwości UE].

Polska jest przykładem realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, rozumianej jako wzrost gospodarczy powiązany z redukcją emisji zanieczyszczeń do atmosfery

Pochłanianie jest tak samo ważne, jak redukcja emisji. Mamy więc dążyć do tego, żeby tyle samo pochłaniać, ile wyemitowano. W tym zakresie rola lasów jest przeogromna

„Liderzy Unii Europejskiej nie posiadają tradycyjnych zasobów energii i nie zależy im na ich ochronie”

„Wzrost cen prądu to polityka kreowana przez Komisję Europejską. Nie ma nic wspólnego z polityką klimatyczną”