Marek Kuchciński
Marek Kuchciński

Marek Kuchciński

Marek Kuchciński (ur. 9 sierpnia 1955 roku w Przemyślu) – dziennikarz, samorządowiec, polityk. Poseł PiS na Sejm IV, V, VI, VII i VIII kadencji. Wicemarszałek Sejmu VI i VII kadencji. Od 12 listopada 2015 roku Marszałek Sejmu VIII kadencji. Członek Prawa i Sprawiedliwości.

Przejdź do: wypowiedzi

Wybory 2015 // Poparcie suwerena

Marek Kuchciński startował z pierwszego miejsca na liście Komitetu Wyborczego PiS w Okręgu nr 22 (Krosno). Uzyskał 34 558 (10,57 procent poparcia).

Wykształcenie

Posiada wykształcenie średnie policealne. Studiował historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1974–1978), w 1978 ukończył Pomaturalne Studium Ogrodnictwa. Czytaj Więcej 

Powiązane artykuły

Wczytuję poprzednie artykuły


zobacz więcej
Wypowiedzi

Plan „Burza”, którego częścią stały się walki w stolicy, spowodował opóźnienie ofensywy sowieckiej. Z tych powodów ZSRR nie zagarnął całej Europy Środkowej i można powiedzieć, że powstanie uchroniło Niemcy, a może i Francję, przed komunizmem.

Panie pośle, informuję pana, że zakłóca pan obrady Sejmu. Proszę zdjąć kartkę i zadać pytanie. Czas się panu rozpoczął.

Dziennikarze mieli możliwość obserwowania oraz rejestrowania obrad.

Każdy z posłów mógł wejść do Sali Kolumnowej jej głównym wejściem i brać udział w każdym głosowaniu.

Poseł Szczerba mówił nie na temat. Dyskusja podczas obrad i pytania nie mogą być oderwane od meritum sprawy.

We wszystkich głosowaniach brała udział konstytucyjna liczba posłów, czyli ponad 230 posłów.

20-lecie uchwalenia konstytucji to dobra okazja do zastanowienia się, co można, a co trzeba poprawić. Niestety, nie we wszystkim jest idealna.

Projekt nie przewiduje, że Minister Sprawiedliwości będzie powoływał sędziów Sądu Najwyższego.

W wielu krajach Unii Europejskiej władza wykonawcza (minister sprawiedliwości lub rząd) mają wpływ na powoływanie sędziów Sądu Najwyższego, jest tak m.in. w Danii, Hiszpanii, Niemczech, Norwegii i Szwecji.

Ani Minister Sprawiedliwości, ani inne organy władzy wykonawczej i ustawodawczej nie będą miały instrumentów wpływających na orzekanie przez sędziów Sądu Najwyższego.

(...) poselski projekt ustawy o Sądzie Najwyższym nie ogranicza prawa dostępu obywateli do sądu.

Art. 180 ust. 5 Konstytucji przewiduje możliwość przeniesienia sędziego w stan spoczynku w przypadku zmiany ustroju sądów.

Wygaśnięcie kadencji Pierwszego Prezesa związane będzie z przeniesieniem w stan spoczynku wszystkich sędziów Sądu Najwyższego (...) na podstawie art. 87 projektu, realizującego art. 180 ust. 5 Konstytucji.

Art. 37 projektu (...) przewiduje ograniczenie możliwości podejmowania przez sędziów Sądu Najwyższego dodatkowych zajęć

Miarą tej pozytywnej oceny minionych miesięcy jest nienotowany od 2007 roku poziom optymizmu w życiu społecznym, życiu rodzinnym i publicznym, jaki odnotowujemy w Polsce. Można śmiało powiedzieć, że Polacy są optymistami.

Od 12 listopada 2015 roku, kiedy posłowie powierzyli mi funkcję marszałka Sejmu, przyjąłem model pracy marszałka, który działa nie tylko na forum izby poselskiej w budynku Sejmu w Warszawie, ale także pracuje aktywnie w kraju i za granicą.

Korzystanie z tych środków transportu wynikało z bardzo napiętego kalendarza spotkań i wydarzeń, w których uczestniczyłem, co spowodowało konieczność dynamicznego i sprawnego przemieszczania się pomiędzy odległymi punktami w kraju i zagranicą.

Instrukcja HEAD dopuszcza udział w locie "innych osób", ale nie precyzuje, kto dokładnie oprócz najważniejszych osób w państwie może być obecny na pokładzie samolotu

mężczyzna z zafrasowaną miną

Chciałbym przy tym wyraźnie powiedzieć, że podczas mojej działalności nie złamałem prawa.