Prawda czy fałsz

Bielan uważa, że Zachód nie lubi Unii