Anna Wójcik, Autor w serwisie oko.press

Anna Wójcik


„Żądanie reparacji to podważanie powojennego ładu. Kwestia została prawnie zamknięta” – ostrzega prof. Grzeszczak, ekspert prawa międzynarodowego

"Domagania się reperacji to otwieranie puszki Pandory. Równałoby się kwestionowaniu przez Polskę powojennego ładu poczdamskiego, którego gwarantami były Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania i Rosja. To działanie nierozważne z punktu widzenia interesów i pozycji międzynarodowej Polski" - pisze dla OKO.press prof. Robert Grzeszczak

Prof. Kisilowski: Prezydent Duda jest obecnie, czy tego chcemy czy nie, ostatnim ratunkiem dla demokracji. Sąd Najwyższy wykazał ogromną mądrość

Zaognienie sporu z Prezydentem przez Sąd Najwyższy byłoby samobójstwem demokracji. Jesteśmy blisko przepaści. Instytucje III RP ustępują pod naciskiem zuchwałej władzy. SN wykazał ogromną mądrość wyciągając gałązke oliwną, podczas gdy beton PiS z ministrem Ziobrą na czele bezustannie poniża Prezydenta. Postąpił jak "Solidarność" przy Okrągłym Stole

Prof. Koncewicz o decyzji SN: zabrakło sędziów gotowych powiedzieć NIE fasadowemu „Trybunałowi Konstytucyjnemu”

Sąd Najwyższy legitymizuje fakt, że fasadowy Trybunał Konstytucyjny z prezes Julią Przyłębską w składzie, będzie rozstrzygał wyimaginowany spór kompetencyjny między sędziami SN a Prezydentem RP. SN sam się ubezwłasnowolnia na przyszłość i z całej dyskusji o rozproszonej kontroli konstytucyjności czyni jeden wielki żart.

Prezes Iustitii prof. Markiewicz: popieram prezydencki pomysł okrągłego stołu dla reformy sądownictwa

U podstaw podwójnego weta leży przekonanie, że minister sprawiedliwości i prokurator generalny nie może mieć przemożnej kontroli nad sądami. Ta sama logika powinna obowiązywać co do sądów powszechnych. Protesty środowisk sędziowskich oraz obywatelskie wyrażają sprzeciw wobec tych elementów ustawy o ustroju sądów powszechnych, które upolityczniają sądy

Prof. Koncewicz o wecie Dudy: PiS nie zejdzie z obranego kursu. To może być próba usypiania społecznej kontroli i czujności UE

PiS będzie stosować tę samą taktykę, co w przypadku TK: pójdzie na kilka ustępstw, wygasi emocje i pójdzie dalej, a gdy społeczny gniew przycichnie, przeprowadzi kluczowe zmiany. Tak działa Wiktor Orbán na Węgrzech. Ważne, żeby ani nas, ani Unii Europejskiej nie satysfakcjonował dzisiejszy krok i obietnice prezydenta. Musimy być czujni