MSWiA zapewnia obsługę Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, właściwemu do spraw trzech działów administracji rządowej: (1) administracji publicznej, (2) spraw wewnętrznych, a także (3) wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zostało powołane 16 listopada 2015 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 20 listopada 2015 roku.

Kierownictwo
Minister: Mariusz Błaszczak (PiS) od 16 listopada 2015
Sekretarz Stanu: Jarosław Zieliński (PiS) od 18 listopada 2015
Sekretarz Stanu: Jakub Skiba od 18 listopada 2015
Podsekretarz Stanu: Sebastian Chwałek od 18 listopada 2015
Podsekretarz Stanu: Tomasz Zdzikot od 18 listopada 2015
Dyrektor Generalny: Andrzej P. Jarema od 29 stycznia 2016

Organy podległe lub nadzorowane przez MSWiA:
Komendant Główny Policji
Komendant Główny Straży Granicznej
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
Szef Obrony Cywilnej Kraju
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW

Jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez MSWiA:
Biuro Ochrony Rządu
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego
Wyższa Szkoła Policji
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” w Łodzi
Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Zakłady Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Centralny Ośrodek Informatyki
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych


Powiązane artykuły
Analiza Oka

Minister Brudziński tworzy zespół do walki z faszyzmem. Taki zespół rozwiązała premier Szydło w 2016 roku

Analiza Oka

Niebezpieczny precedens. Wojewoda z PiS zamknął część miasta, by uniemożliwić protest narodowców pod ambasadą Izraela

Zbiórki publiczne

Rząd chce kontroli nad zbiórkami publicznymi. Nie mogłyby "naruszać ważnego interesu publicznego". Zagrożona nawet zbiórka WOŚP

prawda czy fałsz

Arytm-Etyka Brudzińskiego: 46 przestępstw wobec polityków to więcej niż 1632 przestępstwa z nienawiści

dobra zmiana

PiS celowo rozmontował system zwalczania przestępstw z nienawiści i ruchów neofaszystowskich

Analiza Oka

Kilkoro syryjskich dzieci zagroziłoby bezpieczeństwu Polski. I inne kuriozalne argumenty MSWiA Brudzińskiego

Ordynacja wyborcza

Podejrzliwy PiS ogranicza niepełnosprawnym możliwość głosowania. Wybory w ręku Błaszczaka

straż graniczna

Straż Graniczna przegrywa w sądzie. Kolejni uchodźcy z Czeczenii dostają szansę na azyl w Polsce

NGO-sy alarmują

Od 2018 roku nie będzie przedszkoli w ośrodkach dla uchodźców? Bo MSWiA blokuje pieniądze europejskie

karani i bezkarni

Dubois i Zacharski: Ponad 1000 spraw sądowych za udział w manifestacjach. Ale ten, kto trzyma z władzą, jest bezkarny

Analiza "Oka"

Błaszczak “zamknął” pl. Piłsudskiego. Będzie tam można postawić pomnik Lecha Kaczyńskiego i obchodzić miesięcznice

Analiza Oka

Ile polskiej ziemi PiS sprzedał cudzoziemcom? Nieco mniej niż PO-PSL, za to większej liczbie, głównie Niemców i Holendrów

Wczytuję poprzednie artykuły


wczytaj więcej