0:000:00

0:00

Marzanna Piekarska - Drążek
Sądownictwo
Awans dla Lasoty, „egzekutora” Ziobry. Będzie szefem sędziów, których ścigał za prawo UE
Sądownictwo
Nowe zawiadomienie do prokuratury na „egzekutorów” Ziobry. Za represje sędzi Leszczyńskiej-Furtak
Sądownictwo
Sędzia Juszczyszyn i Piekarska-Drążek: dość represji. Złożyli zawiadomienie na Schaba i pomocników
Sądownictwo
Zarzuty dla trzech sędzi apelacyjnych. Lasota ściga je za żądanie wykonania orzeczenia ETPCz
Sądownictwo
Schab szykuje „sąd specjalny”. Będą w nim tylko neo-sędziowie i sędziowie delegowani przez Ziobrę
Sądownictwo
Wielkie zwycięstwo trzech sędzi apelacyjnych z Warszawy. Ich karne przeniesienie zostało wycofane
Sądownictwo
„Słynny” Lasota ściga 3 sędzie apelacyjne z Warszawy. Za orzeczenia i prawdę o granicy z Białorusią
Sądownictwo
Sąd Apelacyjny: nominat Schaba bezprawnie ingeruje w orzeczenia sądu. Zawiadamiamy prokuraturę
Sądownictwo
Sąd: Karne przeniesienie sędzi Piekarskiej-Drążek jest bezprawne. Schab złamał ustawę o sądach
Sądownictwo
Wielki sukces sędzi Piekarskiej-Drążek. Sąd nakazał Schabowi cofnąć jej karne przeniesienie
Sądownictwo
Sąd: karne przeniesienie sędzi Leszczyńskiej-Furtak narusza prawo. Złamał je prezes Schab
Sądownictwo
Wygrana sędzi Leszczyńskiej-Furtak. Sąd nakazał Schabowi cofnąć jej karne przeniesienie
Sądownictwo
Sędzia skazując Wydrzyńską ws. aborcji miała już awans. Dostała go tuż przed wyrokiem od ministra
Sądownictwo
Legalny SN po stronie karnie przenoszonych sędziów. Zsyłka Pawła Juszczyszyna bezprawna
Sądownictwo
Lasota, człowiek Ziobry, atakuje legalną sędzię SN. Za obronę prawa europejskiego i Konstytucji
Sądownictwo
Rząd PiS idzie na zwarcie z Europą. Oficjalnie odmówił wykonania zabezpieczenia ETPCz
Sądownictwo
ETPCz wzywa rząd do pilnego wykonania orzeczenia w sprawie karnej zsyłki trzech sędzi z Warszawy
Sądownictwo
Trzy represjonowane sędzie z Warszawy pozywają ludzi Ziobry za karną zsyłkę do innego wydziału