Lista ściganych i represjonowanych sędziów. Rzecznicy dyscyplinarni Ziobry w akcji (Schab, Radzik, Lasota)
Rzecznicy dyscyplinarni Ziobry
Od prawej Piotr Schab, Michał Lasota i Przemysław Radzik

Lista ściganych i represjonowanych sędziów. Rzecznicy dyscyplinarni Ziobry w akcji (Schab, Radzik, Lasota)