Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro

Zbigniew Ziobro

Zbigniew Ziobro (ur. 18 sierpnia 1970 w Krakowie) – prawnik, polityk. Poseł na Sejm IV (PiS), V (PiS), VI (PiS) i VIII (Solidarna Polska) kadencji. Eurodeputowany PiS VII kadencji. Współzałożyciel i prezes Solidarnej Polski. W latach 2005–2007 Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny w rządach Kazimierza Marcinkiewicza oraz Jarosława Kaczyńskiego. 16 listopada 2015 powołany na stanowisko Ministra Sprawiedliwości w rządzie Beaty Szydło. Od 4 marca 2016 Prokurator Generalny.

Przejdź do: wypowiedzi

Wybory 2015 // Poparcie suwerena

Zbigniew Ziobro startował z 32. (ostatniego) miejsca na liście Komitetu Wyborczego PiS w Okręgu nr 33 (Kielce). Uzyskał 67 238 głosów (14,35 procent poparcia).

Wykształcenie i działalność zawodowa

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aplikację prokuratorską odbył w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach. Egzamin prokuratorski zdał w 1997. Czytaj Więcej 

Powiązane artykuły

Wczytuję poprzednie artykuły


zobacz więcej
Wypowiedzi

Problemem [z obniżeniem emerytur esbekom] nie jest Trybunał Sprawiedliwości w Strasburgu, tylko Trybunał Konstytucyjny, który już to wcześniej kwestionował.

Sądy są zobowiązane strzec konstytucyjnej wolności sumienia, a nie ją łamać. Mają stać na straży praw i wolności obywateli, w tym także wolności działalności gospodarczej. Żadne ideologiczne racje nie uzasadniają naruszania tych fundamentalnych zasad.

W niektórych niemieckich mediach pojawiły się sugestie, że sprawa zabójstwa Polki wynikała z romansu, że była ona w ciąży ze sprawcą. Chciałbym powiedzieć, że na tym etapie śledztwa nic na to nie wskazuje.

Polka zamordowana w tak okrutny sposób przez uchodźcę, islamskiego jakiegoś fanatyka.

Konstytucja mówi, że tylko w jednym przypadku jest możliwa kontrola prewencyjna. Przypisana jest Prezydentowi RP. Trybunał, wkraczając w sferę oceny ustawy zanim stała się obowiązującym prawem złamał uprawnienia prezydenta i dokonał prewencyjnej oceny.

Uchwalenie ustawy pozwoli skutecznie zwalczać kłamstwa godzące w dobry wizerunek i w dobre imię Polski, powielane przede wszystkim przez zagraniczne media.

Sędzia Justyna Koska-Janusz miała się wykazać wyjątkową nieudolnością i zupełnie nie radzić sobie z prowadzeniem bardzo prostej, choć głośnej sprawy.

Uchwała Sejmu w sprawie wyboru sędziów TK jest aktem prawnym wydanym przez centralny organ państwa. Akt ten wpływa na kształt systemu prawnego, gdyż kreuje skład konstytucyjnego organu państwa, który decyduje o bycie aktów normatywnych.

Analiza procedury wyboru sędziów TK w listopadzie 2010 r. wskazuje, że głosowanie nad wyborem tych osób odbyło się łącznie. Spośród pięciu kandydatów umieszczonych na jednej liście wybrano trzech, gdyż do obsadzenia były trzy stanowiska.

Chcemy wprowadzić element demokratycznej kontroli nad procesem. Wybór sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa będzie dokonywany przez parlament.

Jak trzeba być w sobie zadufanym, jak niemądrym, by bronić decyzji o wypuszczeniu na wolność groźnego przestępcy, którego szuka pół Europy, który ukrywał się przed organami ścigania przez półtora roku.

[KRS liczy], że sędziowie mogą w trakcie orzekania, chowając się za immunitetem i niezawisłością, bezkarnie popełniać przestępstwa. Mam dla nich złą wiadomość. Zawsze, gdy będzie takie podejrzenie, prokuratura będzie prowadzić śledztwo.

W Polsce w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców mamy drugą co do liczby ilość sędziów w Europie. Jesteśmy na szczycie. Jesteśmy też na szczycie niesprawności, przewlekłości, przedawnień postępowań. Te rzeczy powinny się wykluczać.

Jestem za tym, aby sądy były niezależne. Jestem za tym, aby sędziowie byli niezawiśli, nawet wzmacniamy ich gwarancje.

Są sytuacje uzasadniające wygaszenie kadencji, jej skrócenie. I takie sytuacje są precyzyjnie opisane w uzasadnieniu [ustawy Ziobry o KRS]. W tym sensie jest to ustawa zgodna z Konstytucją.

Dzisiejsza [ustawa KRS] w kilku punktach (...) łamie Konstytucję i my to sanujemy. My sprawiamy, że ta KRS będzie działać w ramach Konstytucji, bo wprowadzamy bezpośrednie wybory sędziów według jasnego klucza.

Opinia [OBWE] jest skrajnie nieprofesjonalna i pełna merytorycznych błędów. To są kompromitujące słabości, roi się w niej od elementarnych błędów.

Chodzi o zasady, o to żeby standardy etyczne obowiązywały, o to, żeby profesjonalizm był na pierwszym miejscu i żeby korporacyjne sitwy nie rządziły w polskim sądownictwie.

Te zasady będziemy mogli konsekwentnie realizować wtedy, kiedy władze, tak jak stanowi to tradycyjna, podstawowa zasada demokracji, będą się balansować, będą na siebie wpływać...

...i nie będzie państwa w państwie, gdzie się jest środowiskiem sędziów, którzy sami się powołują, decydują o awansach, decydują o ocenie i decydują o tym, kto ewentualnie ma być ze środowiska usunięty.

Trzeba to zmienić w sposób cywilizowany.

O zablokowaniu zmian [w sądownictwie] zdecydowało utworzenie Krajowej Rady Sądownictwa (...) która okazała się mostem transferowym mentalności i patologii elit peerelowskich do III RP.

Jeśli nie politycy, to kto? Środowisko sędziowskie miało ćwierć wieku na oczyszczenie się, wypracowanie standardów. Zmarnowało swoją szanę. Dziś demokratycznie wybrani politycy muszą to zmienić.

Zasmuciła mnie uchwała SN, z której wynika, że to lokatorzy kamienic (...) będą zmuszani przez czyścicieli kamienic do tego, żeby płacić zaległe, wieloletnie zobowiązania (...).

Dam przykład Mariusza Kamińskiego. Do tej sprawy wyznaczono sędziów z pominięciem zasad KPK, [z pominięciem] kolejności alfabetycznej. ... Nikt nie będzie mógł w przyszłości manipulować składem sądu, który będzie rozpoznawał przeciw opozycji

Intencją wniosku jest ostateczne uniknięcie ewentualnych wątpliwości dotyczących rozwiązań w nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, nad którą pracuje Sejm RP.

I nie możemy stwarzać wrażenia, że ulegamy akcjom protestacyjnym, które rzeczywiście są dość nieliczne.

Polska odpowiedź nie mogła być w sposób merytoryczny i rzeczowy przeanalizowana w tak krótkim czasie, to jest niemożliwe. Ten pośpiech pokazuje, że tutaj chodzi o politykę. Nie podejrzewałem Komisji Europejskiej o taki brak profesjonalizmu.

Nie widziałem aktywności pana Bodnara, kiedy władze Warszawy podejmowały działania sprzeczne z prawem wobec obywateli

Nie mogę akceptować bezprawia. Krajowa Rada Sądownictwa dopuściła się bezprawia w stosunku do asesorów sądowych - przeszło 260 ludzi potraktowała tak samo, według wymyślonych przesłanek prawnych

Nad ustawą powinna być konstytucyjna zasada wolności sumienia.

(...) konieczne jest wprowadzenie procedur transparentnego, demokratycznego wyboru sędziów do KRS.

Reforma jest tak spóźniona, między innymi z tego powodu, że wtedy nie została przeprowadzona, kiedy profesor Strzembosz miał wpływ na sądownictwo i mógł ją przeprowadzić.

"Sentencja wyroku Trybunału jest bliska stanowisku polskiego rządu"

Na decyzje parlamentu wpływ miały m.in. opinie krytyczne wobec pierwotnego projektu przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zgłaszane przez RPO Adama Bodnara, byłą Pierwszą Prezes SN Małgorzatę Gersdorf (...) czy Krajową Radę Sądownictwa.

"Ustawa, która jest dziś przedmiotem nowelizacji, jest zgodna z polską konstytucją, jest zgodna z standardami europejskimi"

Być może [Wojciech Kwaśniak] był zaatakowany właśnie dlatego, że KNF przez długi czas rozzuchwalała przestępców pozwalając bezkarnie wyprowadzać miliony złotych [ze SKOK Wołomin]

CBA to nie jest jakaś prywatna inwestycja, tylko instytucja państwowa, publiczna, której celem jest walka z przestępczością i zapobieganie przestępczości. Nie wiem, w czym tkwił problem

Teraz wprowadzamy system kontroli, transparentności. Pokazujemy, gdzie dajemy i przekazujemy [pieniądze] podmiotom, co do których mamy podstawy sądzić, że środki będą należycie wykorzystane.

konferencja prasowa Solidarnej Polski w Kielcach

Jeżeli chodzi o ochronę i niezależny wpływ sędziów na wybór przyszłych sędziów SN to w Polsce on jest znacznie większy. Wyższe są standardy niż w największym państwie UE, jakim są Niemcy.

Kopiujemy dosłownie wzorce hiszpańskie, ale okazuje się, że Hiszpanie mogą, a Polacy nie mogą.

Zbigniew Ziobro przemawia

My musimy powiedzieć jasno, że ludzie muszą się czuć w Polsce bezpieczni, a bandyci będą trafiać na długie lata do więzienia.

21.03.2019 Krakow , Bulwar Kurladzki , okolice Wawelu . Konferencja prasowa Zbigniewa Ziobro i Patryka Jakiego.

"Całkowicie zatrzymaliśmy ten [reprywatyzacji-red.] proceder".

TSUE orzekł orzekł to, czego się spodziewałem. Czyli, że nie jest właściwy do oceniania spraw związanych z organizacją polskiego sądownictwa i przesunął piłeczkę z powrotem na polskie podwórko

donos sędziów

W świetle polskiej konstytucji marszałek Senatu Tomasz Grodzki nie miał prawa poprosić Komisji Weneckiej o wydanie opinii na temat nowelizacji ustaw sądowych. [...] Polskę na zewnątrz reprezentuje Prezydent i rząd poprzez Ministra Spraw Zagranicznych.

Minister Zbigniew Ziobro. W zorganizowanym przez niego konkursie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę nie dostała dofinansowania

Z twierdzeń Komisji Weneckiej przebija przekonanie, że Polska wraz z takimi krajami jak Mołdowa czy Albania, jest państwem niższej kategorii.

Minister Zbigniew Ziobro. W zorganizowanym przez niego konkursie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę nie dostała dofinansowania

Platforma szła nawet dalej w tych rozwiązaniach, bo proponowano, aby w gremium KRS nie zasiadali sędziowie, tylko przedstawiciele innych korporacji, po to, aby mogli dobrze kontrolować sędziów.

Minister Zbigniew Ziobro. W zorganizowanym przez niego konkursie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę nie dostała dofinansowania

Sąd Najwyższy procedował z rażącym naruszeniem prawa i jego tzw. uchwała nie powoduje żadnych skutków prawnych.

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro

Zwróciłem się z prośbą do pana premiera, by podjął zdecydowane działania wobec Komisji Europejskiej. [...] Traktat o UE wyraźnie stanowi, że Komisja i wszystkie organy UE mają obowiązek szanować tożsamość narodową poszczególnych państw.

Ziobro konwencja antyprzemocowa

Środowisko LGBT ma pełnię praw obywatelskich. Im to jednak nie wystarcza i domagają się dalej idących zmian w porządku prawnym i świadomości społecznej.

Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej

Nie zgadzamy się, by tego rodzaju metody były forsowane w sposób sprzeczny z europejskim prawem, traktatami.

Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej

Holandia była bardziej zauważana, szanowano jej głos, bo premier tego kraju nie bał się formułować jasnych oczekiwań wobec innych rządów, grożąc zastosowaniem narzędzia, które przysługuje Holandii i każdemu innemu państwu, w tym Polsce. To są negocjacje.

Mężczyzna z ponurą miną - Zbigniew Ziobro

Proszę pamiętać, że rocznie bogate kraje UE wyprowadzają z Polski dużo, dużo większe pieniądze, niż te, które uzyskujemy w ramach dopłat unijnych.

Ziobro konwencja antyprzemocowa

Rozporządzenie, prawnie obowiązujące, stworzy możliwość znaczącego ograniczenia polskiej suwerenności. Pozwoli na ingerowanie Komisji Europejskiej w działalność prezydenta, parlamentu, rządu a nawet samorządów, w niemal każdej dziedzinie.

Zbigniew Ziobro zamyślony

Naturalnym środowiskiem dla rozwoju i wychowania dziecka jest rodzina, a według polskiej konstytucji związek małżeński to relacja między mężczyzną a kobietą

Fundusz Sprawiedliwości kiedyś finansował głównie środowiska feministyczne i LGBT. My tak go zmieniliśmy, że dziś te pieniądze idą na szlachetne, dobre cele, na walkę z przestępczością i pomoc ofiarom

Zbigniew Ziobro zamyślony

Ta decyzja o uwspólnotowieniu długu, bo nad tym będziemy głosować, jest decyzją oznaczającą, że Polska zobowiązuje się w przyszłości zapłacić np. za długi Grecji, jeśli ta nie będzie ich spłacać.

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro

Jeśli [wybory] nie doszłyby do skutku, oznaczałoby to, że państwo przestaje funkcjonować, parlament nie może uchwalać prawa, nie można prowadzić polityki zagranicznej (...), obronnej (...). Wszystko się rozpada, jest totalna anarchizacja

Zbigniew Ziobro

Chciałbym z satysfakcją przyjąć orzeczenie TK, który stanął na gruncie ochrony polskiego porządku prawnego przed bezpodstawną ingerencją unijnych organów. To Konstytucja RP jest aktem prawnym, który stoi ponad prawem Unii Europejskiej

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro

Autorzy książki o losach Żydów «Dalej jest noc» są naukowcami, więc mogą bezkarnie kłamać, z bohatera uczynić zbrodniarza, z Polaka pomagającego Żydom — współwinnego ich śmierci".

Zbigniew Ziobro

Jak wiemy model hiszpański do dnia dzisiejszego nie budzi wątpliwości Komisji Europejskiej ani TSUE. Mimo że przecież w wyborze tych sędziów do tamtejszej Rady Sądownictwa również uczestniczą politycy, tamtejszy parlament, taką samą większością głosów.

Zbigniew Ziobro

Okazuje się, że zdaniem KE i zdaniem TSUE ten totalny udział czynnika politycznego, całkowite upolitycznienie procesu powoływania sędziów, nie jest problemem. I nie budzi żadnych wątpliwości co do przyszłej niezawisłości tak wyłonionych sędziów. 

Zbigniew Ziobro figlarny na tle polskich flag

"Bruksela bezprawnie zablokowała nam pieniądze (...) De facto używają [mechanizmu warunkowości - przyp.]"

Zbigniew Ziobro

Niebawem usłyszymy, mniej lub bardziej otwarcie, że UE odblokuje pieniądze dla nas, gdy w Polsce zmieni się władza

Zbigniew Ziobro

"To Komisja, przy użyciu TSUE, który trzeba traktować jako jej polityczne narzędzie, miałaby decydować de facto o wszystkich sprawach w Polsce (...) Chodzi np. o decydowanie, kto ma być w Polsce sędzią, a kto nie"

Żąda się od nas uznania wyższości prawa europejskiego nad polską konstytucją

Zbigniew Ziobro zamyślony

Likwidacja Izby oznaczałaby np., że sędzia oskarżony o brutalny, wyjątkowo ohydny gwałt na koleżance sędzi wróciłby do pracy,
dostał odszkodowanie, a sędziego nie można by w świetle prawa karnego ponownie osądzić

Tego dzisiaj od nas oczekuje Unia – przywrócić ich [gwałcicieli i złodziei - przyp.], umorzyć postępowania, a zapewne jeszcze wypłacić odszkodowania.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro

Mogłoby to prowadzić [podważenie statusu sędziów powołanych przy udziale neo-KRS - przyp.] do podważania milionów wyroków i do gigantycznego chaosu prawnego.

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro

"Pan prezydent wyciągnął wówczas rękę do nieprzychylnego reformom i obozowi Zjednoczonej Prawicy części środowiska sędziowskiego, a to środowisko nadużyło jego zaufania"

Zbigniew Ziobro

Polskie reformy w niczym nie odstają od rozwiązań, z którymi mamy do czynienia w wielu państwach UE

Zbigniew Ziobro

Nie zapłaciliśmy kar za Turów, te pieniądze zostały nam ukradzione

Zbigniew Ziobro

Polska jest okradana i wiodącą rolę w tym łupieniu Polski odgrywa polityka niemiecka, politycy niemieccy z Niemką Von der Leyen na czele, to jest fakt.