inflacja


PiS straszy euro. Słusznie? Nasi sąsiedzi je kochają, ale przyjęcie euro to też ryzyko

Mieszkańcy państw naszego regionu, które przyjęły euro, są dziś największymi zwolennikami wspólnej waluty. Estończycy, Litwini, Łotysze, Słowacy i Słoweńcy nie odczuli też wzrostu cen, bo podrożało głównie (choć niewiele) w kawiarniach i restauracjach. Ale to tylko pół opowieści: brak własnej polityki monetarnej może oznaczać duży problem w czasie kryzysu

Chleb podrożał, ale jachty staniały. Wyższa inflacja w Polsce uderzy w niezamożnych

Inflacja w Polsce będzie przez następne lata w trójce najwyższych w UE - przewiduje Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Oznacza to wzrost kosztów życia i dalszy spadek realnej wartości niewaloryzowanych corocznie świadczeń, m.in. 500 plus czy zasiłków rodzinnych. Badania potwierdzają, że inflacja najbardziej uderza w osoby uboższe. Czy da się coś z tym zrobić?

Poseł Nowoczesnej twierdzi, że cena masła rośnie, bo państwo „wydaje zamiast gromadzić”. Czy socjal powoduje inflację?

Michał Jaros z .Nowoczesnej stwierdził, że inflacja rośnie przez wydatki rządu m.in. na programy socjalne. To bardzo uproszczona wizja świata gospodarczego. Przyjrzyjmy się „kwestii maślanej”, która ostatnio bardzo często pojawia się w mediach. Czy można obwiniać programy socjalne o wzrost cen?