„Oko” analizuje

Co robi Polak po godzinach? Pracuje