"EU" i dziesięciu policjantów. Sprawa napisu na chodniku
Napis kredą 'Zakaz PiSania na chodniku
fot. Agnieszka Jędrzejczyk

„EU” i dziesięciu policjantów. Sprawa napisu na chodniku