Antoni Macierewicz - Polska jest w bardzo dobrej sytuacji -…


Prawda czy fałsz?

Polska jest w bardzo dobrej sytuacji - najlepszej od lat trzydziestych XX w. Nigdy naród nie był tak bardzo zjednoczony wokół realizacji programu politycznego, gospodarczego, społecznego ideowego jak dzisiaj.

Antoni Macierewicz, Wywiad dla "Gazety Polskiej", 17 stycznia 2018 r. 17/01/2018

Wywiad dla "Gazety Polskiej", 17 stycznia 2018 r.


zbity zegar. Absurd. Lata 30. były fatalne, a PO cieszyła się większym poparciem.