Adam Bielan - Wybory zostały już ogłoszone przez marszałek Sejmu…


Prawda czy fałsz?

Wybory zostały już ogłoszone przez marszałek Sejmu i nie ma możliwości ich przesunięcia, chyba że w Polsce zostanie wprowadzony stan nadzwyczajny.

Adam Bielan, Sygnały Dnia 13/03/2020

Sygnały Dnia

zrzut ekranu


prawda. To prawda. Wybory zostają automatycznie przesunięte, jeśli władze wprowadzą stan wyjątkowy.