Adam Knych - Policja pod nadzorem naszego resortu pracuje sprawnie…