Robert Winnicki - Brak takich uchwał [jak fatimska] w przestrzeni…