biskup Ignacy Dec - Gratulujemy Panu Tomaszowi odwagi w obronie wiary…


Prawda czy fałsz?

Gratulujemy Panu Tomaszowi odwagi w obronie wiary w codziennym życiu. To jest właśnie apostolstwo świeckich postulowane przez Sobór Watykański II w dekrecie Apostolicam actuositatem, przypomniane przez Jana Pawła II w adhortacji Familiaris consortio

Ignacy Dec, Oświadczenie Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckiego 05/07/2019

Oświadczenie Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckiego

Fot. Mieczyslaw Michalak / Agencja Gazeta


raczej fałsz. W cytowanych dokumentach "apostołowie świeccy" mają dawać świadectwo miłości, a nie pogardy i wykluczenia