Jacek Kurski - Pragnę poinformować Pana, że Telewizja Polska S.A.…