Ministerstwo Sprawiedliwości - Uchwała z mocy prawa jest nieważna. Została…


Prawda czy fałsz?

Uchwała z mocy prawa jest nieważna. Została wydana z rażącym naruszeniem prawa [...] Wbrew obowiązującym przepisom ustawowym SN podjął uchwałę w postępowaniu w sprawie podważenia statusu sędziów powołanych z udziałem obecnej KRS.

Ministerstwo Sprawiedliwości , Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości 23/01/2020

Uchwała z mocy prawa jest nieważna. Została wydana z rażącym naruszeniem prawa [...] Wbrew obowiązującym przepisom ustawowym SN podjął uchwałę w postępowaniu w sprawie podważenia statusu sędziów powołanych z udziałem obecnej KRS.

Fot. Agata Grzybowska / Agencja Gazeta


fałsz. SN wypowiedział się na temat »nienależytej obsady sądu«, a nie statusu sędziów.