Mariusz Mrozek - Używana była siła fizyczna wobec osób [...],…