Ryszard Petru - Istnieje ryzyko, że partia stanie się gospodarczo…