Zbigniew Ziobro - Sądy są zobowiązane strzec konstytucyjnej wolności sumienia,…


Prawda czy fałsz?

Sądy są zobowiązane strzec konstytucyjnej wolności sumienia, a nie ją łamać. Mają stać na straży praw i wolności obywateli, w tym także wolności działalności gospodarczej. Żadne ideologiczne racje nie uzasadniają naruszania tych fundamentalnych zasad.

Zbigniew Ziobro, Oświadczenie Prokuratora Generalnego 27/07/2016

Oświadczenie Prokuratora Generalnego

Zbigniew Ziobro fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta


fałsz. Fałsz. Ważne są wszystkie prawa. Nie tylko te, które lubi minister Ziobro.