Piotr Gliński - "Sąd uznał, że prawo mniejszości jest nadrzędne…