Jacek Saryusz-Wolski - Powrót do korzeni, Unii zjednoczonej w różnorodności,…


Prawda czy fałsz?

Powrót do korzeni, Unii zjednoczonej w różnorodności, najlepszego projektu, jaki się przydarzył Europie na przestrzeni tysiąclecia, dającego kontynentowi od przeszło półwiecza pokój i dobrobyt, a Polsce godne miejsce w europejskiej rodzinie narodów.

Jacek Saryusz-Wolski, Gazeta Polska 29/09/2017

Gazeta Polska

Fot. Adam Stępien / Agencja Gazeta


zbity zegar. Jakich korzeni? Od wstąpienia Polski do UE, wspólnota niewiele się zmieniła