Kazimierz Nycz - Papieża inaczej przyjmują katolicy świeccy, a inaczej…


Prawda czy fałsz?

Papieża inaczej przyjmują katolicy świeccy, a inaczej księża. (...) w Ameryce Południowej Jan Paweł II [też] był przyjmowany entuzjastycznie przez świeckich, a w związku z teologią wyzwolenia przez biskupów i księży był przyjmowany inaczej!

Kazimierz Nycz, wywiad dla "Vatican Insider" za “Gazetą Wyborczą” 08/06/2016

wywiad dla "Vatican Insider" za “Gazetą Wyborczą”

fot. Senat RP / Flickr


blisko prawdy. Blisko prawdy. Badania wydają się to potwierdzać