Anita Czerwińska - To przełom. Dodaliśmy warunek: akceptacja przez Radę…


Prawda czy fałsz?

To przełom. Dodaliśmy warunek: akceptacja przez Radę Europejską, jednomyślna akceptacja. To zmienia dynamikę na naszą korzyść, bez jednomyślnej zgody wszystkich państw UE nie ma mowy o sankcjach, to zabezpieczenie interesów Polski

Anita Czerwińska, Wystąpienie w imieniu klubu PiS 22/07/2020

Wystąpienie w imieniu klubu PiS

Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta


fałsz. Inna Rada, inna większość. Wg porozumienia mechanizm powiązania praworządności z budżetem zaproponowany przez KE będzie akceptowany przez Radę Unii Europejskiej większością kwalifikowaną