Anna Dalkowska - Mam nadzieję, że TSUE będzie podchodził do…


Prawda czy fałsz?

Mam nadzieję, że TSUE będzie podchodził do tych spraw w sposób bezstronny i obiektywny. To nie jest przecież tak, że nasz system dyscyplinarny był ukształtowany w sposób odbiegający od innych.

Anna Dalkowska, Dziennik Gazeta Prawna 26/03/2020

Dziennik Gazeta Prawna

Anna Dalkowska


fałsz. TSUE oceni model odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce w postępowaniu ze skargi Komisji Europejskiej. System dalece odbiega od standardu ochrony niezawisłości sędziowskiej w UE.