Jarosław Kaczyński - Nawet w Niemczech nie jest tak, że…