Joanna Lichocka - Trybunał Konstytucyjny podjął swoje orzeczenie w oparciu…


Prawda czy fałsz?

Trybunał Konstytucyjny podjął swoje orzeczenie w oparciu o konstytucję (...) tutaj konstytucja nie daje żadnej przestrzeni do innych możliwości

Joanna Lichocka, Wywiad w PR24 02/02/2021

Wywiad w PR24


fałsz. Konstytucja nie przesądza, czym jest życie. Taki był zamiar jej twórców, żeby zostawić to do ustalenia w ustawie. Wniosek mniejszości o ochronie "życia od poczęcia" został odrzucony