Marcin Policiewicz - Tadeusz Łebkowski jest katolikiem w dodatku stojącym na…


Prawda czy fałsz?

Tadeusz Łebkowski jest katolikiem w dodatku stojącym na czele parafii i trudno racjonalnie zakładać, by swoim zachowaniem chciał obrażać uczucia religijne innych katolików, w tym swoich parafian. Działanie takie byłoby przecież irracjonalne

Marcin Policiewicz, Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia 10/06/2019

Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia


zbity zegar. Każdy może obrażać uczucia religijne i znieważać przedmiot czci religijnej. Także ksiądz. Racjonalność nie ma tu nic do rzeczy