Jarosław Gowin - Stać nas na przyjęcie więcej niż dwóch…