W żadnym momencie wskazana kobieta nie informowała…


Prawda czy fałsz?

W żadnym momencie wskazana kobieta nie informowała policjantów, że na pendrivie mogą znajdować się informacje mogące stanowiące tajemnicę dziennikarską

, Twitter 10/12/2018

Twitter

Fot. Jedrzej Nowicki / Agencja Gazeta


fałsz. Operatorka mówiła policji, że na pendrivie mogą być treści będące tajemnicą dziennikarską i że stanowią one własność redakcji