Dariusz Piontkowski - W klasach I-III dzieci uczą się dostrzegania…


Prawda czy fałsz?

W klasach I-III dzieci uczą się dostrzegania środowiska przyrodniczego, wartości i norm, których źródłem jest zdrowy ekosystem, poznają miejsca ochrony przyrody i parki narodowe, pomniki przyrody w najbliższym otoczeniu, uczą się segregowania odpadów

Dariusz Piontkowski, Oświadczenie MEN w odpowiedzi na apel RPO 15/01/2020

Oświadczenie MEN w odpowiedzi na apel RPO

FOT. AGNIESZKA SADOWSKA / AGENCJA GAZETA


zbity zegar. Budzenie pozytywnych postaw wobec przyrody to zupełnie coś innego niż uczenie o zmianach klimatycznych. Segregowanie śmieci łączy się z tym pośrednio