Prawda czy fałsz?

Komisja jest ciałem technicznym i nie ma prawa ani prerogatyw do monitorowania sytuacji w państwach członkowskich.

Witold Waszczykowski, Wywiad dla BBC, "HardTalk" 08/08/2017

Komisja jest ciałem technicznym i nie ma prawa ani prerogatyw do monitorowania sytuacji w państwach członkowskich.

fot . Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


fałsz. KE ma prawo sprawdzać, czy państwa UE przestrzegają zobowiązań traktatowych