Jan Żaryn - Bez Lwowa, miasta zawsze wiernego Polsce, nie…