Andrzej Duda - Nie ma żadnych wątpliwości, że arcybiskup [Jędraszewski]…