Abp Henryk Hoser - Myśmy już wszystkie przypadki znane przekazali do…