Jacek Kurski - Poprzednik nie przyjął do wiadomości, że budżet…


Prawda czy fałsz?

Poprzednik nie przyjął do wiadomości, że budżet na 2016 r. TVP musi obejmować tzw. ovatowanie wpływów z abonamentu, będące skutkiem nowelizacji ustawy o VAT. Oznacza to ok. 70 mln zł wydatków, z których 45-50 mln już ponieśliśmy w 2016 r.

Jacek Kurski, Konkurs na prezesa TVP, Sejm 07/10/2016

Konkurs na prezesa TVP, Sejm

Prezes TVP Jacek Kurski Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta


fałsz. Fałsz. Daszczyński uwzględniał zmianę prawa i ostrzegł przed tym Kurskiego.