Krzysztof Szczerski - Prezydenta ten spór [o sądownictwo] nie dotknął,…