Beata Szydło - Mam nadzieję, że Trybunał podejmie decyzję merytoryczną,…


Prawda czy fałsz?

Mam nadzieję, że Trybunał podejmie decyzję merytoryczną, a nie polityczną. [...] Mam wrażenie, że pewne tematy dotyczące funkcjonowania niektórych państw członkowskich UE, [...] które powinny być rozstrzygane merytorycznie, są rozstrzygane politycznie.

Beata Szydło, RMF FM 07/09/2017

RMF FM

screen orędzie premier Beaty Szydło / 29.08.2017 r.


zbity zegar. Szydło: UE uwzięła się na Polskę. Również w kwesti Puszczy Białowieskiej